Po referendumo Airijoje keičiami abortų įstatymai

Po referendumo Airijoje keičiami abortų įstatymai

 

Sarah Bardon

 

Airijos vyriausybė paskelbė savo siūlomas įstatymų pataisas, kuriomis būtų reguliuojamas abortų paslaugų teikimas po neseniai įvykusio referendumo, kuriuo buvo panaikinta abortus konstituciniu lygiu draudusi Aštuntoji pataisa.

Sveikatos (Nėštumo nutraukimo reguliavimo) bilio darbiniame variante matyti įvairūs pakeitimai, lyginant su pirmine bendrąja abortų tvarkos keitimo schema, kuri buvo viešai paskelbta prieš referendumą gegužės 25 dieną.

Bilio tikslas išlieka tas pats – užtikrinti abortų prieinamumą per pirmąsias 12 nėštumo savaičių. Jis taip pat įteisina nėštumo nutraukimą pavojaus motinos sveikatai ar gyvybei atveju, esant gyvybei pavojingiems vaisiaus apsigimimams.

Bilis kol kas negali būti pateiktas Airijos parlamentui dėl po referendumo likusių neišspręstų teisinių kliūčių.

Keli svarbiausi pateiktų pataisų aspektai, besiskiriantys nuo prieš referendumą visuomenei pristatyto projekto ar galintys kelti kontroversijas, yra šie:

  • Visur projekte minima moteris apibrėžiama kaip bet kokio amžiaus moteriškos lyties atstovė biologine prasme. Taip užkertamas kelias translyčių asmenų abortų reglamentavimui. Sveikatos reikalų ministrui Simonui Harrisui buvo viešai patariama įtraukti translyčius asmenis, tačiau jis laikosi šios pozicijos.
  • Sprendimus dėl pavojaus motinos sveikatai ar gyvybei turi priimti vienas akušeris ir dar vienas praktikuojantis gydytojas, kurie abu turi sutarti dėl vertinimo apie galimą pavojų. Net ir šiuo pagrindu abortas negali būti atliekamas, jei kūdikis pasiekęs amžių, kai galėtų išgyventi savarankiškai [vert. past. – šiais laikais tai maždaug 24 nėštumo savaitė].
  • Skubius sprendimus dėl esamuoju laiku kylančio pavojaus gyvybei ar sunkiam sveikatos sutrikdymui gali priimti ir vienas praktikuojantis gydytojas, o abortas gali būti atliekamas bet kurioje nėštumo stadijoje.
  • Numatoma aborto galimybė tuo atveju, jei, dviejų gydytojų nuomone, vaisius neišvengiamai mirs iki gimimo arba nepraėjus 28 dienoms po gimimo.
  • Abortas leidžiamas iki 12 nėštumo savaitės, tačiau numatomas 72 valandų laukimo periodas nuo valios atlikti abortą pareiškimo iki procedūros vykdymo. Prieš referendumą skelbtoje schemoje buvo numatytas 72 valandų laukimo periodas, tačiau dabartinėje formuluotėje minimos trys dienos. Pakeitimas, nors nesukuriantis esminio skirtumo, atliktas bijant, kad 72 valandos konkrečiose situacijose gali būti per daug nelanksti formuluotė.
  • Įtraukta nauja dalis, konstatuojanti, kad nėštumo nutraukimui būtinas nėščiosios sutikimas.
  • Numatoma, kad joks gydytojas negali būti verčiamas atlikti arba dalyvauti atliekant abortą, jei tai prieštarauja jo religiniams įsitikinimams (angl. conscientious objection). Detalizuojama, kad toks gydytojas privalo užtikrinti, kad aborto pageidaujančios nėščiosios priežiūrą perimtų kitas gydytojas.
  • Naujai atsiradusia projekto nuostata reglamentuojama, kad asmenys, kurie užsiima informavimu, patarimais ir konsultavimu apie nėštumo nutraukimą, negali už tai gauti užmokesčio ar kitokio atlygio. Draudžiama organizuoti aborto atlikimą šalyje ar už šalies ribų mainais į gaunamą atlygį. Nuostata negalioja užmokesčiui už tiesioginį savo profesinių pareigų atlikimą.
  • Jokia moteris negali būti laikoma atlikusia nusikaltimą dėl jai atlikto aborto, tačiau tas, kas nutraukia vaisiaus gyvybę ne įstatymo numatytomis sąlygomis, laikomas nusikaltėliu (angl. guilty of an offence) ir gali būti nuteistas iki 14 metų laisvės atėmimo bausme.
versta pagal Abortion legislation: ‘woman’ reference, 28 days, consent and other changes

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.