img

Antra pagal dydį JAV gydytojų asociacija yra prieš padėjimą nusižudyti su gydytojo pagalba

Antra pagal dydį JAV gydytojų asociacija yra prieš padėjimą nusižudyti su gydytojo pagalba

Antra pagal dydį JAV gydytojų asociacija Amerikos gydytojų kolegija (angl. American College of Physicians), vienijanti 152 tūkst. gydytojų, pareiškė, jog padėjimas nusižudyti su gydytojo pagalba yra neetiškas.

Organizacija užėmė griežtą poziciją paskutiniame žurnalo, skirto vidaus ligų medicinai, numeryje, kuriame analizuojami argumentai už ir prieš savižudybę su gydytojo pagalba. Ši praktika yra legali Oregono, Vašingtono, Montanos, Vermonto, Kalifornijos, Kolorado ir Kolumbijos valstijose. Nors asociacija ir pripažįsta, kad diskusijoje šia tema keliami jautrūs klausimai, tačiau užima eutanazijai priešišką poziciją.

„Amerikos gydytojų kolegija nepalaiko savižudybės su gydytojo pagalba legalizavimo. Ši praktika susijusi su etinėmis, klinikinėmis ir kitomis problemomis. Kolegija ir jos nariai, kurie teisėtai dalyvautų šioje procedūroje, privalo užtikrinti, kad pacientams būtų suteikta aukščiausios kokybės sveikatos priežiūra iki gyvenimo galo, padedant išvengti ar sumažinti kančią, įsipareigojant gerbti žmogaus orumą, palengvinti skausmą ir kitus simptomus bei teikiant pagalbą paciento šeimai. Gydytojai ir pacientai kartu ir toliau turi ieškoti, kaip spręsti sunkumus, susijusius su gyvenimu mirštant nuo sunkios ligos“.  

Tam tikra prasme gydytojų kolegijos pozicija, pagal pabrėžiamą susirūpinimą ir argumentus, yra „tradicinė“. Ji netgi kritikuoja klaidinančią diskusijoje naudojamą terminologiją.

„Tokie savižudybę su gydytojo pagalbą apibūdinantys terminai kaip „pagalba mirštant“ (aid in dying),  „medicininė pagalba mirštant“ (medical aid in dying), „mirtis su gydytojo pagalbas“(physician-assisted death), „pagreitinta mirtis“ (hastened death) yra klaidingos kategorijos, kurios neleidžia matyti etinių problemų ir apsunkina prasmingą diskusiją. Taigi, labai svarbu kalbėti aiškia kalba.“

Asociacija taip pat pastebi, jog savižudybė su gydytojo pagalba susijusi su „slidaus šlaito“ reiškiniu (slippery slope), nors toks argumentas ir pašiepiamas šios praktikos šalininkų. „Tyrimas rodo, kad ten, kur savižudybė su gydytojo pagalba ir eutanazija yra legalios, egzistuoja slidaus šlaito problema“.

Išreikšdama savo poziciją kolegija taip pat klausia, ar tikrai medicinos tikslas yra bet kokios kančios pašalinimas. „Taip kaip medicina negali sunaikinti mirties, ji negali ir pašalinti visų žmonių kančių. Visi bandymai tai padaryti galiausiai veda prie blogos sveikatos priežiūros“.

Taip pat kolegija pažymi, kad legalizuojant savižudybę su gydytojo pagalba, gydytojo vaidmuo tampa reikšmingesnis, todėl vėl galima matyti, kaip į mediciną grįžta paternalizmas.

Ar savižudybės su gydytojo pagalba legalizavimas lemtų kitokį medicinos etikos traktavimą? Asociacija teigia, kad ne. „Nepaisant pokyčių politikoje ir teisėje, etiniai argumentai prieš eutanazijos legalizavimą išlieka įtikinamiausi. Mes suvokiame, kad etika nekeičiama balsuojant. Daugumos palaikymas praktikos nepadaro etiška. Medicinos istorija mums rodo tam tikrų ryškių JAV įstatymų ir praktikų pavyzdžių (pavyzdžiui, ligoninės skyrių atskyrimas), kurie buvo stipriai palaikomi, bet etiškai problemiški“.

Kolegijos poziciją atspindintis dokumentas yra kruopščiai parengtas ir autoritetingas šaltinis, kuriuo verta dalintis ten, kur keliamas eutanazijos legalizavimo klausimas.

šaltinis: mercatornet.com

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.