img

Austrijoje civilinės partnerystės prieinamos tik vienalytėms poroms

Austrijoje civilinės partnerystės prieinamos tik vienalytėms poroms

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) nusprendė neleisti heteroseksualiai austrų porai sudaryti civilinės partnerystės, kurią Austrijoje gali sudaryti homoseksualai. Teismo nuomone, tai heteroseksualios poros nediskriminuoja.

Helga Ratzenböck ir Martinas Seydlis nuo 2010 metų mina teismo slenkstį siekdami, kad jų stabilūs santykiai būtų įforminti civiline partneryste, ne santuoka. Tačiau Strasbūro teismas poros norą atmetė galutinai: 5 prieš 2 balsų persvara teisėjų kolegija nusprendė, kad civilinės partnerystės institutas Austrijoje sukurtas tik homoseksualių porų apsaugai nuo diskriminacijos.

EŽTT nusprendė, kad įvairios Austrijos teisinės institucijos ir apeliacinis teismas nepažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnio, draudžiančio diskriminaciją. „Civilinė partnerystė yra galima tik tos pačios lyties asmenų porai, – teigė teismas ir pridūrė, – santuokos instituto užtenka patenkinti austrų poros principinį norą būti teisiškai pripažintiems.“

Skiriasi pradinė padėtis

EŽTT taip pat teigė, kad pareiškėjų poros situacija yra nesulyginama su tos pačios lyties porų padėtimi: pastarosios neturi teisės susituokti Austrijoje, todėl sudaro civilinę partnerystę. Teisėjai argumentavo, kad jeigu civilinė partnerystė iširtų, poros lauktų skirtingi įstatymo nustatyti terminai ir įsipareigojimai nei nutraukiamos santuokos atveju.

Septynių teisėjų kolegijos sprendimas gali būti peržiūrėtas tik EŽTT Didžiojoje kolegijoje, jeigu pareiškėjai to pareikalaus per tris mėnesius.

Ilga teisinė kova

H. Ratzenböck ir M. Seydlis kreipėsi į Austrijos administracinį ir konstitucinį teismus po to, kai 2010 m. jų norą įregistruoti civilinę partnerystę atmetė Linco miestas. Tačiau teismai taip pat nepatenkino poros prašymo ir nukreipė bylą į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris turėjo priimti galutinį sprendimą.

šaltinis: dw.com

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.