img

Danijos Žuvininkystės ir lygių galimybių ministrė: palaikome Stambulo konvenciją

Danijos Žuvininkystės ir lygių galimybių ministrė: palaikome Stambulo konvenciją

Laisvos visuomenės instituto ir daugiau nei 300 kitų nevyriausybinių organizacijų kreipimąsi iš Europos Tarybos (toliau – ET) gavusi Danijos Žuvininkystės ir lygių galimybių Eva Kjer Hansen raštu informavo, jog Danijos Vyriausybė palaiko esamą Stambulo konvencijos tekstą ir nemato reikalo inicijuoti pataisų, leidžiančių ratifikuojančioms šalims daryti išimtis konvencijos nuostatoms apie socialines lytis, lyties tapatumą ir lyties raišką. Ministrės teigimu, „lygios galimybės, o ne Stambulo konvencijos reforma, yra ET Ministrų komitetui pirmininkaujančios Danijos prioritetas“.

„Reformuoti Stambulo konvenciją jūsų siūlomu būdu Danijai nėra priimtina. Mes nepritariame konvencijos atvėrimui galimybei keisti socialinės lyties sampratą arba keisti konvencijos 78 straipsnį taip, kad šalys narės galėtų numatyti išimtis konvencijos straipsniams. Tikime, kad lyčių stereotipai yra socialiniai konstruktai, galintys riboti laisvą ir lygų moterų ir vyrų gyvenimą. Tikime, kad moterys ir vyrai gimsta lygūs ir žmogaus biologinė lytis nenulemia jo kompetencijų ir neturėtų apriboti lygių galimybių. Tikime, kad jokia diskriminacijos forma, įskaitant dėl socialinės lyties, yra nepriimtina ir turi būti eliminuota. Visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų socialinės lyties, lyties tapatybės, lytiškumo raiškos ar seksualinės orientacijos turi galėti laisvai rinktis norimą gyvenimą, neribojami tradicinių lyčių vaidmenų, nepatirdami diskriminacijos ar prievartos“, ‒ dėstoma ministrės laiške.

Pasak E. Kjer Hansen, Danija pritaria lyties tapatybės ir lytiškumo raiškos įtraukimui tarp smurto lyties pagrindu veiksnių. Ministrės teigimu, reikalinga atkreipti jaunimo dėmesį į tai, kaip lyčių vaidmenys ir stereotipai prisideda prie visuomeninių apribojimų jų gyvenimams, todėl turi būti užtikrinta visa mokomoji medžiaga šiais klausimais.

„Sutinkame, kad smurtas lyties pagrindu yra svarbi problema ir turi būti sprendžiamas prioritetine tvarka. Konvencijos pavadinimas aiškiai nurodo, kad moterys yra pagrindinė konvencijos saugoma grupė. Nepaisant to, taip pat tikime, kad smurtas prieš vyrus arba smurtas, paremtas asmens lyties tapatybe ar lyties raiška, turi būti įtrauktas dedant pastangas išnaikinti lytimi grįstą smurtą. Mūsų nuomone, konvencija puikiai atspindi šias įvairias grupes ir palieka šalims pakankamus svertus interpretacijai ir skirtingų grupių apsaugai skirtų priemonių subalansavimui pagal nacionalinius prioritetus“, ‒ reziumuojama laiške.

Primename, kad š. m. kovo mėnesį 333 Europos nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į  ET generalinę sekretorę Stambulo konvencijos klausimams Bridget O’Loughlin, ET generalinį sekretorių Thorbjorną Jaglandą ir ET Ministrų komiteto pirmininką Andersą Samuelseną. Kreipimusi išreikštas susirūpinimas dėl neaiškių vadinamosios Stambulo konvencijos nuostatų. Kreipimąsi pasirašiusios organizacijos taip pat pasiūlė du būdus konvencijos prieštaravimams išspręsti. Jos rekomendavo inicijuoti dokumento peržiūrą, kad lytis (gender) ir su ja susijusios sąvokos būtų pakeistos „moterų ir vyrų lygybe“ ir įgalinti ratifikuojančias valstybes daryti išlygas dėl prieštaringų ir ideologinių konvencijos dalių.

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.