img

Europos Taryba: vaiko teisių apsaugos tarnybos privalo gerbti tėvų teises

Europos Taryba: vaiko teisių apsaugos tarnybos privalo gerbti tėvų teises

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (toliau – Asamblėja) pristatė savo ataskaitą dėl Norvegijos vaiko gerovės tarnybos Barnevernet veiksmų. Po vizito į Norvegiją ataskaitoje pabrėžiama keletas neraminančių atradimų bei akcentuojamas poreikis įdiegti nešališkus apsaugos mechanizmus tam, kad Europos vaiko teisių apsaugos tarnybose būtų išvengta piktnaudžiavimo.

„Nors vaiko teisių apsaugos tarnybos, stengdamosi apsaugoti vaikus nuo žalos, dažnai atsiduria sudėtingose situacijose, vaiko paėmimas iš šeimos be svarios priežasties prieštarauja tarptautinei teisei“, – pristatydamas ataskaitą sakė Asamblėjos pranešėjas Valeriu Ghiletchis.

Orgaizacijos ADF International teisininkas ir tarptautinės teisės ekspertas Laurence‘as Wilkinsonas teigė: „Europos Taryba patvirtino pagrindines tėvų ir vaikų teises. Pirminė vaiko teisių apsaugos tarnybų paskirtis yra remti šeimas. Vaikų paėmimas visuomet turėtų būti kraštutinė priemonė. Ir netgi tuomet, kai jis būtinas, pagrindinis tikslas turėtų būti šeimos sujungimas. Tyrimas Norvegijoje atskleidė, kad be efektyvių apsaugos mechanizmų vaiko teisių apsaugos tarnybos gali sukelti ilgalaikę žalą šeimoms ir paminti esminę tėvų teisę auginti vaikus pagal tarptautinę teisę. Labai malonu matyti, kad Europos Taryba pabrėžia šeimos išsaugojimo svarbą“.

Ataskaitoje kritikuojamas Norvegijoje atliekamų „skubių“ intervencijų dažnumas ir pobūdis. Ypatingą rūpestį kėlė priežastys, dėl kurių vaikai buvo atskirti nuo tėvų, bei ekstremaliai trumpas jiems suteikiamas susitikimų su vaikais laikas. Atvejais, kai intervencija būtina, rezoliucijoje rekomenduojama, jei tik įmanoma, išlaikyti vaiką platesnės šeimos rate. Pateikiama ir kitų rekomendacijų.

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja yra tarptautinis parlamentas, sudarytas iš 47 valstybių parlamentarų.

Europos Tarybos ataskaitą paskatino tarptautinis nepasitenkinimas dėl keblios krikščionių poros padėties. 2015 m. pabaigoje iš Ruth ir Mariuso Bodnariu buvo atimti visi penki jų vaikai. Jie (įskaitant trijų mėnesių kūdikį) buvo atimti po pareikštų įtarimų, kad tėvai vaikams taiko fizines bausmes, kurios Norvegijoje yra draudžiamos. Vaikų atėmimas sukėlė protestus visame pasaulyje. Nors galiausiai Bodnariu šeima buvo sujungta ir paliko šalį, daug kitų šeimų papasakojo panašių istorijų apie nepagrįstą tarnybos įsikišimą.

Paprastai Norvegija laikoma nepriekaištingai užtikrinanti žmogaus teises, bet vis dėlto šiuo metu Europos Žmogaus Teisių Teisme tiriamos septynios bylos dėl Barnevernet veiksmų. Šiais metais Didžioji kolegija svarstys bylą Lobben prieš Norvegiją. Byla susijusi su mama, iš kurios 2008 m. dėl susirūpinimo jos „tėvystės įgūdžiais“ atimtas vieno mėnesio amžiaus kūdikis. Iš pradžių jai buvo leidžiama su vaiku susitikti 8 valandas per metus, kol galiausiai iš jos atimtos visos susitikimų teisės. Mama teigia, kad Norvegija pažeidė jos teisę į šeimos gyvenimą, kurią užtikrina Europos Konvencijos 8 straipsnis.

versta iš Council of Europe: child protection agencies must respect parental rights

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.