img

EP priėmė „Rodrigues pranešimą“

EP priėmė „Rodrigues pranešimą“

EK raginama, tarp kitko, „organizuoti […] mokymus skirtus įdiegti genderistinį (angl.: gender) požiūrį visiems švietimo darbuotojams…“

EP priėmė „Rodrigues pranešimą“

  • LVI informacija

Rugsėjo 8 dieną Europos Parlamentas balsavo už portugalų socialistės Lilianos Rodrigues inicijuotą „Pranešimą dėl didesnių galių suteikimo merginoms pasitelkiant švietimą ES“ (408 balsai už, 236 prieš; 40 susilaikiusių). Taip vadinamas „Rodrigues pranešimas“ be pagirtinų rekomendacijų užtikrinti vienodas galimybes moterims bei vyrams ragina Europos Komisiją (EK) imtis nepriimtinų veiksmų, pažeidžiančių įsitikinimų laisvę; taip pat Lietuvos Respublikos konstitucijoje numatytą tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Pavyzdžiui, 45 Pranešimo rekomendacija kviečia „organizuoti […] mokymus skirtus įdiegti genderistinį (angl.: gender) požiūrį visiems švietimo darbuotojams, o taip pat tėvams ir darbdaviams.“ Trisdešimt penktoje rekomendacijoje EK raginama „remti objektyvios informacijos LGBT klausimais įtraukimą į mokyklų programas.“  Panašaus pobūdžio rekomendacijos daromos ir kitose dokumento vietose.

„Rodrigues pranešimas“ priimtas nepaisant to, kad virš 60000 Europos šalių piliečių pasirašė peticijas bei laiškus politikams, kviesdami nepalaikyti šio dokumento.  Tokį laišką europarlamentarams išsiuntė ir grupė Lietuvos nevyriausybinių organizacijų.

Galima guostis nebent tuo, kad „Rodrigues pranešimas“ yra vien rekomendacinio pobūdžio, o joje keliami švietimo klausimai nepatenka į ES institucijų kompetencijos sritį. Kadangi dokumentas akivaizdžiai kišasi į ES šalių švietimo politikas, tikėtina, kad Europos Komisija bent kol kas nesiims drastiškų žingsnių jo rekomendacijoms įgyvendinti.  Vis dėlto, žinant EK narių neslepiamą palankumą LGBT politinei agendai, būtina likti budriems ir visais teisėtais būdais remti įsitikinimų ir sąžinės laisvė ginančias politines iniciatyvas.

 

 

 

 

 

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.