img

Europos Parlamente išpuolis prieš žmogaus gyvybę ir krikščionis

Europos Parlamente išpuolis prieš žmogaus gyvybę ir krikščionis

Kovo 25 d., ketvirtadienį, du Europos Parlamento komitetai surengė klausymus, nukreiptus prieš Europos konservatyvias organizacijas. Vienas šio išpuolio taikinių yra Europos teisės ir teisingumo centras (ECLJ). (komentuoja Grégor Puppinck)

Šį puolimą vykdo pasaulinis abortų lobis, Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (IPPF), George’o Soroso Atvirosios visuomenės organizacijos, ir, negana to, finansiškai remia Gateso fondas.

2019 m. IPPF nusprendė pulti asmenis ir organizacijas, besipriešinančias abortams ir patikėjo šią užduotį IPPF Europos padalinio vadovei Caroline‘ai Hickson bei Neilui Datta, IPPF lobistui Europos Parlamente (EP). Jie aktyviai dalyvauja šiuose EP klausymuose, kur yra pristatomi kaip ekspertai.  Į kampaniją prieš Europos konservatyvias organizacijas taip pat įsitraukė ir „OpenDemocracy“, su savo programa „Pasipriešinimo stebėjimas“.  Šią iniciatyvą finansuoja George’o Soroso Atviros visuomenės fondas, 2019 m. Skyręs jai 407 000 JAV dolerių biudžetą. Programai vadovaujanti Claire Provost taip pat pakviesta į EP klausymus kaip „ekspertė“. Galiausiai kalbėti pakviesta Véronique Sehier, 2006–2015 m. buvusi Prancūzijos Šeimos planavimo organizacijos pirmininkė ir Prancūzijos EESC [Visuomeninių ir aplinkosauginių organizacijų tarybos] narė.

Šie Parlamento klausymai buvo ne pliuralistinė diskusija, o sąmoningas puolimas prieš pagrindines Europos konservatyvias organizacijas. Savaime suprantama, nė vienai iš puolamų organizacijų nebuvo sudaryta galimybė apsiginti. ECLJ vardu aš kreipiausi į klausymams pirmininkavusius Raphaëlį Glucksmanną ir Evelyną Régner (abu socialistų grupės EP atstovai) dėl galimybės dalyvauti. Mano kreipimasis liko be atsako.

Šiais klausymais pradėta rengti dirva 2022 m. pasirodysiančiai parlamentinei rezoliucijai bei paskelbta apie būsimą Europos konservatorių organizacijų finansavimo ataskaitą. Šie klausymai taip pat vyko likus kelioms savaitėms iki balsavimo dėl naujo Europos Parlamento rezoliucijos projekto, kuris radikaliai skatintų abortus. Taip šiuo strateginiu momentu siekiama nuginkluoti gyvybę palaikančias organizacijas; bet tai gali duoti ir kitokį rezultatą nei tikimąsi.

 

Kokia strategija naudojama?

Šis aktyvistų tinklas kuria konspiracijos teoriją, piršdamas mintį apie slaptą, galingą, pasaulinį abortų oponentų tinklą. Naudojami ribiniai, neteisėti ir žmogaus orumą pažeidžiantys metodai, nes puolami žmonės, o ne jų argumentai.

Šių klausymų metu „ekspertai“ daugiausiai taikėsi į finansus. Jie piktinosi tuo, kad kai kurios gyvybę palaikančios organizacijos, ypač iš JAV, finansiškai remia savo kolegas Europoje. Buvo siekiama įbauginti žmones ir įtikinti, kad gresia pavojus. „Ekspertai“ nesivargino su demokratinėmis diskusijomis ir elgėsi kaip marksistai. Visa tai yra aiškus „atšaukimo kultūros“ (cancel culture, angl.) pavyzdys.

Šią ad hominem strategiją daugiausia įgyvendina Neilas Datta. Daugiau nei dešimt metų jis atkakliai įsivaizduoja esąs detektyvu, viešinančiu ir kovojančiu su galingu, pavojingu ir slaptu abortų oponentų tinklu. Jis skelbia nerimą keliančius pranešimus apie išgalvotus pavojus, pristatydamas konservatyvias organizacijas kaip „slaptą naujųjų kryžiuočių armiją“. Savo pranešimuose jis nedvejodamas skleidžia asmeninę ir šeimos informaciją apie oponentus ir jų vaikus, taip pat naudoja neteisėtai įgytus dokumentus. Šiuo klausimu vyksta teisminis tyrimas.

Kelis kartus Neilui Dattai pavyko paskleisti savo propagandą per kanalą „Arte“, transliavusį jo nerimą keliančius pranešimus. Visai neseniai „OpenDemocracy“ įsipareigojo garsinti Neilo Dattos veiklą ir suteikė jam pasaulinę auditoriją, skelbdama jo pranešimus per „Reuters“, „Euronews“ bei „Times“ žurnalą…

 

Puolančios organizacijos taip pat finansuojamos iš užsienio

Iš tiesų, šis išpuolis yra veidmainystės viršūnė, turint omeny, kokį finansavimą šios organizacijos gauna iš George’o Soroso, Gateso fondo, abortų pramonės ir kt. Kadangi man nebuvo suteikta galimybė apsiginti, aš nusiunčiau visiems EP parlamentarams atmintinę apie šių organizacijų užsienio finansavimą ir strategiją.

Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos (IPPF) ir jos narių biudžetas siekia milijardus dolerių. Vien tik Gateso fondas nuo 2010 m. IPPF Europos tinklo lobiui skyrė daugiau nei 25 milijonus dolerių, o vien 2018 m. – beveik 3 milijonais dolerių parėmė EP parlamento lobistinę organizaciją – Europos Parlamento gyventojų ir plėtros forumą (EPF), vadovaujamą Neilo Dattos. EPF taip pat finansuoja 22 kitos organizacijos, įskaitant IPPF ir jo regioninius skyrius, Atviros visuomenės fondus, MacArthuro fondą, MSD, „Nike“ fondą, TIDES, MVI, Pasaulinį fondą, „Wallace Global“ fondą, „Population Action International“, AFPPD, „The Summit“ fondą, „Hewlett“ fondą ir kt.

Nuo 2016 m. Iki 2019 m. „OpenDemocracy“ iš Atviros visuomenės gavo 1 533 457 JAV dolerių. „OpenDemocracy“ taip pat finansavo dešimtys kitų organizacijų, įskaitant TIDES fondą, Rokfelerio fondą, Fordo fondą, „Oak“ fondą, „Wallace Global“ fondą ir kt. IPAS, abortus propaguojanti organizacija, 2019 m. taip pat finansavo „OpenDemocracy“.

Tai yra Evangelijos palyginimo apie „krislą ir rastą akyje“ pavyzdys… Taipogi tai yra įrodymas, kad pinigai dar ne viskas: tokia maža organizacija, kaip ECLJ, sugeba išgąsdinti tokius monstrus kaip Atvira visuomenė ir IPPF. Tai tiesos galia.

 

Kaip praėjo klausymai?

Viskas vyko „į vienus vartus“. Tai buvo dvi valandas trukusi vienašalė propagandos sesija apie „pavojus demokratijai ir europinėms vertybėms“, kuriuos neva sukels konservatyvios krikščionybės įkvėptos organizacijos, tokios kaip ECLJ, „Lejeune“ fondas, „Alliance Vita“, ADF, „CitizenGo“ ir kt.

Nuskambėjo tik vienas disidentinis Ispanijos europarlamentarės Margarita‘os de la Pisa pasisakymas, drąsiai pasmerkęs šiuos klausymus kaip „unikaliai totalitarinės vizijos propagandą“, ir priminęs, kad nė viena moteris nesigaili esanti motina, tačiau daugelis apgailestauja dėl aborto. Posėdžiui pirmininkavęs Raphaëlis Gluksmannas atsakė, kad „mes visi esame už laisvę ir pasirinkimą“, tarsi kažkas jį būtų įgaliojęs kalbėti už visus EP narius. Caroline Hickson, IPPF Europos skyriaus vadovė, paskutinę minutę pasitraukė iš renginio.

 

Ar manote, kad šios organizacijos tikrai bijo ECLJ, ar šie klausymai buvo tik komunikacijos triukas?

Manau, kad jie bijo mūsų, nors Europoje yra už mus politiškai galingesni. Mes jau kelis kartus sugebėjome sužlugdyti jų planus ir privertėme juos skaudžiai pralaimėti, pavyzdžiui, 2013 m. kai EP atmetė ankstesnį radikalų raportą apie abortus, kurį pateikė ponia Estrela [tuo metu EP deputatė].

Rezoliucija, kuri bus netrukus svarstoma, siekiama atgaivinti šią ataskaitą. Keli europarlamentarai nori dar kartą skatinti abortus, nors ši tema nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai, o Europa išgyvena rimtą moralinę ir demografinę krizę. Pagal šią rezoliuciją tai, kad moterims neleidžiama panorėjus nutraukti nėštumo yra „žmogaus teisių pažeidimas ir smurto dėl lyties forma“ … Europos valstybėse, be kita ko, raginama „atšaukti“ medikų teisę į sąžinės laisvę, nes ji yra kliūtis abortams. Teisiškai rezoliucijos tekstas yra nenuoseklus, jame cituojama daugybė dokumentų, neturinčių tiesioginio ryšio su abortu arba neturinčių teisinės galios. Tai ne teisė, o politikavimas.

Šis išpuolis prieš žmogaus gyvybę, jį ginančius žmones ir organizacijas yra didžiulis ir ypač šiurkštus. Kairuoliškų pažiūrų mecenatai, tokie kaip Gatesas ir Sorosas, investavo milijonus dolerių kovai prieš mus. Ateityje teks priprasti ir prie šio sustiprėjusio į mus nukreipto persekiojimo.

https://rumble.com/vf2fov-attaque-anti-chrtienne-et-pro-avortement-au-parlement-europen.html  

 

Šaltins: Anti-life and anti-Christian attack at the European Parliament

 

© 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.