img

Feministinės, LGBT bei „reprodukcinių teisių“ organizacijos skatina ratifikuoti Stambulo konvenciją

Feministinės, LGBT bei „reprodukcinių teisių“ organizacijos skatina ratifikuoti Stambulo konvenciją

2018 m. balandžio 18 d. devynios Europos skėtinės organizacijos kreipėsi į Europos Tarybos (toliau – ET) generalinį sekretorių Thorbjorną Jaglandą pabrėždamos Stambulo konvencijos svarbą ir reikšmę. Jos teigia neabejojančios, kad ET ir toliau ragins valstybes nares ratifikuoti Konvenciją ir pilnai ją pritaikyti.

Šį raštą pasirašė Amnesty International, Europos humanizmo federacija (The European Humanist Federation), Migrantų tarptautinės kooperacijos platforma (The Platform of International Cooperation on Undocumented Migrants), Europos moterų lobizmo organizacija (The European Women’s Lobby) bei tokios organizacijos kaip Tarptautinės lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir interseksualų asociacijos Europos padalinys (ILGA-Europe – the European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), Tarptautinės interseksualų organizacijos Europos padalinys (Organisation Intersex International Europe), Europos translyčių organizacija (Transgender Europe), Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos tinklas (The International Planned Parenthood Federation European Network) ir Reprodukcinių teisių centras (Center for Reproductive Rights).

Rašte organizacijos teigia, kad „tam tikros vyriausybės šiuo metu svarsto ratifikuoti Konvenciją ir kai kuriais atvejais šis procesas yra naudojamas tam tikrų ultrakonservatyvių grupių kaip galimybė skleisti neteisingą informaciją apie Konvenciją. Taip nutinka Kroatijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje ir Latvijoje. Be to, prieš pasirinkimą (anti-choice) pasisakančios ir prieš lyčių lygybę bei fundamentalias LGBTI teises nusiteikusios organizacijos neseniai į Jus kreipėsi laišku, kuriuo prašoma, kad Konvencija būtų pakeista. Prašydami, kad lyties (gender) terminas būtų pakeistas lygybe tarp vyrų ir moterų jos iš tikrųjų pirmiausia bando paminti moters teises ir lyčių lygybę“.

Be to, balandžio 23 d. į T. Jaglandą kreipėsi ir organizacijos Moterys prieš smurtą Europos padalinio (Women against Violence Europe) sutelktos 1 166 nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), iš kurių daugiausia – feministinės ir moterų teisių organizacijos. Jos pabrėžė, kad kovo 20 d. išsiųstas 333 NVO, kvestionuojančių Stambulo konvencijos nuostatas, kreipimasis į ET pareigūnus jas šokiravo ir privertė susirūpinti metamu iššūkiu diskriminacijai ir nelygybei – „smurto prieš moterį priežastims ir padariniams“. Jos teigė, kad „visiškai atmeta bet kokį kvietimą leisti daryti išlygas dėl kertinių Konvencijos nuostatų“.

Primename, kad išlygų darymas Stambulo konvencijoje yra labai ribotas ir daryti išlygų dėl nuostatų, susijusių su socialinės lyties samprata, valstybės įsipareigojimu visuose švietimo lygiuose diegti mokymą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kitas kvestionuojamas normas, yra neleidžiama.

Panašu, kad Europoje Stambulo konvencijos ratifikavimu be kai kurių išimčių labiausiai yra suinteresuotos feministinės, LGBT interesams atstovaujančios ir taip vadinamas „reprodukcines žmogaus teises“ (apimančias ir teisę į liberalų lytinį švietimą bei „visuotinę teisę į abortą“) ginančios organizacijos, kurios nėra linkusios leistis į dialogą ir nesistengia suprasti Stambulo konvencijai oponuojančiųjų pozicijos, kad smurto prieš moterį problemą galima spręsti nebūtinai Konvencijos pagalba, o vienpusiškas tam tikros pasaulėžiūros primetimas nedera su demokratija.

šaltinis: ilga-europe.org

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.