img

Kanada paneigia LGBTQ aktyvistų teiginį, kad santuokos sampratos pakeitimas – nežalingas

Kanada paneigia LGBTQ aktyvistų teiginį, kad santuokos sampratos pakeitimas – nežalingas

 

Dawn Stefanowicz

 

 

Esu viena iš šešių suaugusių, su homoseksualiais tėvais užaugusių vaikų, kurie kreipėsi į JAV Aukščiausiąjį teismą, prašydami gerbti žmonių išreikštą valią išlaikyti originalią santuokos sampratą: sąjunga tarp vyro ir žmonos, atsisakant visko, kas gali iškraipyti šios sąjungos prasmę.  Tokiu atveju vaikams būtų užtikrinama galimybė augti biologinėje šeimoje. Šiuo metu gyvenu Kanadoje, kurioje nuo 2005 metų yra įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos.

Esu homoseksualaus tėvo, mirusio nuo AIDS, dukra. Savo augimo homoseksualioje šeimoje  patirtį aprašiau knygoje „Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting. Daugiau nei 50 suaugusių asmenų, kurie augo homoseksualiose šeimose, susisiekė su manimi, išreikšdami norą pasidalinti savo susirūpinimu dėl tos pačios lyties asmenų santuokų ir tėvystės. Dauguma iš mūsų kasdien susiduria su seksualinės orientacijos ir lyties apibrėžtumo problemomis dėl patirčių, atsiradusių namų aplinkoje.

Mes nejaučiame neapykantos, bet užjaučiame asmenis, kurie patiria sunkumus dėl savo seksualinės orientacijos ir lytiškumo problemų. Ir mes mylime savo tėvus. Tačiau, kai mes su savo istorijomis išeiname į viešumą, dažnai sulaukiame pasipiktinimo, grasinimų ir bandymų mus nutildyti.

Noriu įspėti JAV, kad įteisinus homoseksualias santuokas, stipriai nukentėtų Konstitucijos Pirmoji Pataisa, nurodanti, jog įstatymai negali varžyti religijos ar žodžio laisvės. Kanadoje šios pasekmės jaučiamos jau dešimtmetį ir primena orvelišką pasaulį.

Kanados pamokos

Kanadoje žodžio, spaudos ir religijos laisvės dėl Vyriausybės pasitelktų priemonių įtvirtinant tos pačios lyties asmenų santuokas patyrė didelę žalą. Pavyzdžiui, dabar JAV vykstantys debatai dėl vienalyčių santuokų, Kanadoje būtų nelegalūs. Bet koks turinys, kuris yra laikomas „homofobiniu“ (tai apima bet kokį tos pačios lyties asmenų santuokų kvestionavimą) yra baudžiamas papeikimu, atleidimu iš darbo ar baudžiamąja atsakomybe.

Kodėl policija bando reguliuoti kalbą, slėpdamasi už mistinės kovos prieš neapykantą užsklandos, kai visiems amerikiečiams galioja įstatymai, saugantys žmonių orumą ir numatantys teisines pasekmes už šmeižtą, dezinformaciją, grasinimus ir užpuolimus? Neapykantos nusikaltimai, susiaurinti iki dėmesio seksualinei orientacijai ir lytinei tapatybei, sukuria diskriminacinę teisinę apsaugą tam tikroms grupėms lemia, todėl vieni piliečiai yra saugomi labiau nei kiti.

Ši problema išryškėjo po skandalo Indianos valstijoje, kai religingos šeimos picerija atsisakė tiekti maistą homoseksualių asmenų vestuvių šventei. Masinė isterija ir šeimos persekiojimas, sekęs šį įvykį, privertė iš naujo pažvelgti į religijos laisvės būklę JAV. Amerikiečiai galėjo matyti, jog kairiųjų politinių pažiūrų aktyvistai siekia per valstybines institucijas riboti tam tikrų grupių asmens laisves.

Vaikai nėra prekės, kurios gali būti ištraukiamos iš natūralios augimui aplinkos ir permetamos į su vaiku nesusijusių suaugusiųjų namus. Tos pačios lyties porose augę vaikai neretai apsimeta, kad jiems netrūksta biologinių tėvų, nes namuose tvyranti atmosfera spaudžia teigiamai atsiliepti apie LGBT namų ūkius. Tačiau realybėje vaikai netekę biologinių tėvų dėl mirties, skyrybų, įvaikinimo ar gimimo dirbtinio apvaisinimo būdu, jaučia neužpildomą tuštumą. Taip pat yra homoseksualių asmenų porose: mūsų homoseksualių tėvų partneriai niekada nepakeis trūkstamo biologinio tėvo ar mamos.

Valstybė kaip galutinis tėvystės arbitras

Mums vis iš naujo kartojama, kad tradicinės santuokos sampratos pakeitimas nedarytų jokios žalos tradicinių šeimų teisėms. Tai yra melas.

Homoseksualių santuokų įteisinimas Kanadoje lėmė ir tėvystės sampratos pokyčius teisinėje sistemoje. Įstatyme išbrauktą terminą „biologiniai tėvai“ pakeitė lytiškai neutralus terminas  „teisėti tėvai“. Teisinis biologinės tėvystės ištrynimas ignoruoja pagrindinę vaikų teisę – augti savo biologinių tėvų šeimoje ir juos pažinoti.

Tėvai ir mamos suteikia unikalias, viena kita papildančias „dovanas“ savo vaikams. Priešingai vienos lyties asmenų santuokų logikai, tėvų lytis yra reikšminga sveikam vaiko vystumuisi. Pavyzdžiui, plačiai paplitęs faktas, kad dauguma kalinčių vyrų namuose augo be tėvo. Tėvo figūra savo prigimtimi užtikrina vaikui saugumą, nustato ribas ar atsakomybę skatinančius, rizikingus nuotykius, kurie vaiką lydi visą likusį gyvenimą. Tačiau tėvai, pavyzdžiui, negali vaiko išnešioti, pagimdyti ir maitinti krūtimi, todėl mamos misija yra ne ką mažiau svarbi. Tos pačios lyties asmenų poros niekada negalės pakeisti tokios harmoningos vaiko globos.

Neapykantos teismai

Pasisakymai, kad santuoka yra sąjunga tarp vyro ir moters arba kad visi vaikai turėtų augti biologinėse šeimose, Kanadoje laikomi diskriminaciniais. Tai tiesiog yra politiškai nekorektiška; už tokius pasisakymus gali būti nubaustas tūkstantinėmis baudomis ar privalomais jautrumo mokymais.

Bet koks asmuo, kurį įžeidė jūsų žodžių ar teksto, gali kreiptis į žmogaus teisių komisijas ar teismus. Šios institucijos Kanadoje kontroliuoja pasisakymus, taip apribodamos piliečių teisę laisvai reikšti savo mintis ar nuomonę. Užtenka vieno skundo ir žmogų svarsto teismo tribunolas, kas kaltinamajam gali kainuoti dešimtis tūkstančių dolerių. Taip pat žmogaus teisių komisijos turi teisę eiti į žmonių namus, ieškodamos įkalčių susijusių su neapykantos kalba. Tuo tarpu ieškovo teismo išlaidos yra pilnai padengiamos valstybės. Net tuo atveju, kai kaltinamasis pripažįstamas nekaltu, jo išlaidos nėra kompensuojamos valstybės.

Jeigu jūsų vertybės ir politinės pažiūros nesutampa su valstybės vykdoma politika, rizikuojate prarasti profesinę licenciją, darbą, verslą ir netgi vaikus. Užtenka pažvelgti į žydų ortodoksų sektos pavyzdį.  Jos nariai buvo įsitraukę į teisinį konfliktą su Kanados vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir nusprendė persikelti į Gvatemalą tam, kad iš jų nebūtų atimti vaikai. Tokį sprendimą žydai priėmė po to, kai Ontarijo valstijos valdžia nusprendė, kad jų tikėjimas prieštarauja nustatytoms valdžios religinio auklėjimo normoms. Iš 200 žmonių po konflikto Kanadoje liko gyventi tik 6 šeimos.

Tėvai gali tikėtis valdžios kišimosi į šeimos reikalus, kai jie susiję su vaikų moraliniu ir vertybiniu ugdymu; ir ne tik mokykloje. Valdžia turi teisę lankytis namuose ir prižiūrėti, vertinti tėvus. Jeigu jai nepatiks tai, ko mokote savo vaikus, gali būti priimtas sprendimas, kad jūsų namai – vaikui netinkama aplinka.

Mokykloje situacija panaši. Mokytojai negali viešai reikšti savo politinių pažiūrų socialiniuose tinkluose, diskutuoti. Kitu atveju, mokytojai privalo dalyvauti jau minėtuose jautrumo kursuose arba gali prarasti darbą.

Nuo tada, kai Kanadoje buvo įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos, teisiškai įsitvirtino lyčiai neutrali  kalba. Ji skelbia, kad žmonių skirstymas pagal jų lytis į vyrus ir moteris yra diskriminacinis. Todėl dauguma valstybinių institucijų, žiniasklaidos, darboviečių, ypač mokyklos, priėmė šią naująją kalbą tam, kad išvengtų konflikto su valdžia. Mokyklose ir universitetuose yra pristatomi kursai, kurių metu studentai yra mokomi vartoti naujuosius lyčiai neutralius įvardžius. Terminai su su lyties nuoroda, apibūdinantys vyrus ir žmonas, tėvus ir motinas, Mamos ar Tėvo dieną, netgi įvardžiai „jis“ ir „ji“ nuosekliai nyksta iš Kanados mokymo įstaigų.

Kas yra svarbiau: seksualinė autonomija ar Pirmoji JAV Konstitucijos pataisa?

Neseniai amerikiečių profesoriaus, paklaustas, ar seksualinė autonomija kainuos laivę, pareiškė: „Esame situacijoje, kai prasminga savęs klausti, ar seksualinė autonomija yra svarbesnė už Pirmąją Konstitucijos Pataisą?“.

Anot Kanados teisių ir laisvių statuto, kanadiečiams taip pat turi būti užtikrinamos tokios teisės: 1) sąžinės ir religijos laisvė; 2) minčių, tikėjimo, nuomonės ir išraiškos laisvės, įskaitant ir žiniasklaidos teisę į jas; 3) taikių susibūrimų laisvė; 4) asociacijų laisvė. Realybėje visos šios teisės buvo pamintos kartu su tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimu.

Vedybų organizatoriai, nekilnojamojo turto nuomotojai, maisto tiekėjai, gėlininkai ir fotografai – visi šie asmenys galėjo stebėti savo teisių eroziją po to, kai buvo įteisintos homoseksualios santuokos. Tai apima ne tik vestuvių industriją, bet ir visą privatų sektorių, kurio sąžinės laisvė yra paminama, jeigu ji nesutampa su valdžios politine linija. Ši realybė rodo, kad valdžia yra aukščiau žmogaus sąžinės laisvės ir nurodo pastarajam kaip jis gali ar negali išsireikšti.

Laisvė burtis ir laisvai kalbėti apie moters ir vyro santuoką, šeimą ir seksualinę orientaciją taip pat yra ribojama. Dauguma religinių bendruomenių turėjo iškreipti savo įsitikinimus vardan politinio korektiškumo tam, kad išvengtų milžiniškų baudų ir apribojimų. Kanados žiniasklaida yra kontroliuojama Kanados radijo, televizijos ir telekomunikacijų komisijos, todėl laidos, kurios laikomos diskriminacinėmis, yra greitai pašalinamos iš eterio.

Billo Whatcotto byla parodė, kaip realybėje yra pritaikomi šie teisių suvaržymai. 2014 metais B. Whatcottas buvo sulaikytas už tai, kad dalino homoseksualumą kritikuojančius lankstinukus. Galima nesutikti su jo veiksmais, tačiau turėtume būti prieš valstybės inicijuotą teisinį dusinimą dėl pažiūrų.

šaltinis: lifesitenews.com

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.