img

Kanadoje vaikas galės būti paimtas iš tėvų, nepritariančių LGBT ideologijai

Kanadoje vaikas galės būti paimtas iš tėvų, nepritariančių LGBT ideologijai

Praėjusią savaitę Ontarijo provincijoje buvo priimtas įstatymas, suteikiantis teisę atimti vaikus iš šeimų, kurios nepripažįsta vaiko pasirinktos lytinės tapatybės (angl. gender identity) arba lyties raiškos (angl. gender expression). Tokį reguliavimą Ontarijo provincijoje įteisinantis įstatymas priimtas 63 politikams balsavus už, 23 – prieš.

Paramos vaikams, jaunimui ir šeimoms aktas (Aktas) pakeitė senuosius įstatymus dėl vaiko apsaugos, globos ir įvaikinimo paslaugų. Jis nurodo, kad lytinė tapatybė ir lyties raiška yra svarbūs faktoriai, vertinant geriausius vaiko interesus. Tuo pačiu buvo ištrinti vaiko tėvų religiniai įsitikinimai – pagal Aktą vaiko teisių tarnybų darbuotojai, vertindami geriausius vaiko interesus, turės atsižvelgti tik į asmeninius vaiko įsitikinimus ir jo paties pasirinktą religiją.

Vaiko ir šeimos paslaugų ministras Michaelis Coteau‘as teigia: „Aš manau, kad situacija, kai vaikas save identifikuoja būdu, kuriam jo tėvai ar kiti prižiūrėtojai sako ne, yra prievartos forma. Turime elgtis kitaip. Kai vaikas patiria prievartą, jis gali būti pašalintas iš tokios aplinkos ir perkeltas ten, kur prievartos nėra“.

Senasis įstatymas tėvams leido rinktis vaiko ugdymą ir religinį auklėjimą. Naujasis Aktas iš dalies keičia šių tėvų teisių apimtį. Jis pabrėžia „vaiko tapatybę ir leidžia tėvams rinktis vaiko ar jaunuolio ugdymą ir auklėjimą, atsižvelgiant į vaiko ar jaunuolio pažiūras, bendruomeninę ir kultūrinę tapatybę“.

Ontarijo vaikų ir jaunimo advokatas Irwinas Elmanas sveikino Akto priėmimą ir teigė, kad jis rodo paradigminį poslinkį ir kuria „į vaiką orientuotą paslaugų sistemą“.

Kampanijos „Gyvybės koalicija“ atstovas Jackas Fonseca nesutinka su advokatu. „Priėmę Aktą, perėjome į totalitarinės valstybės erą, kokios Kanados istorijoje nėra buvę. Šis teisės aktas kelia grėsmę visiems krikščionims ir kitiems tikintiesiems, kurie turi arba planuoja turėti vaikų“, – aiškina J. Fonseca.

Jo bendraminčiai perspėja, kad Aktas suteiks daugiau galimybių atimti vaikus iš šeimų, nepritariančių LGBTQI ir lyties ideologijų darbotvarkėms, arba neleisti tokioms šeimoms tapti globėjais ar įtėviais.

Parengta pagal lifesitenews.com ir kitus šaltinius

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.