img

Kas yra santuoka?

Paskelbta: 

Kas yra santuoka?

 

Sherif Grigis, Ryan T. Anderson, Robert P. George

 

Knygos pristatymas

Iki pat mūsų dienų jokia visuomenė į santuoką nežiūrėjo kitaip nei į vedybinę vyro ir moters sąjungą. Knyga Kas yra santuoka? nustato ir gina šio istorinio konsensuso motyvus bei parodo, kodėl iš naujo apibrėžti civilinę santuoką yra nereikalinga, neprotinga ir priešinga bendrajam gėriui.

Pirmą kartą publikuota Harvardo teisės ir viešosios politikos žurnale (angl. Harvard Journal of Law and Public Policy), ši knyga su jos kertiniais argumentais tapo populiariausiu metų skaitiniu pagrindinėse akademinėse socialinių mokslų terpėse. Nuo tada knygos idėjos buvo cituojamos ir diskutuojamos viso pasaulio mokslininkų ir aktyvistų, o knyga laikoma rimčiausiu tradiciją ginančiu veikalu.

Rhodes Scholar Sherif Grigis, dr. Ryan T. Anderson’as ir Robert P. George’as pateikia labai stiprią kritiką idėjai, jog vardan lygybės reikalingas naujas santuokos apibrėžimas. Jie pademonstruoja, kodėl abi pusės turi pirmiau atsakyti į klausimą, kas iš tikrųjų santuoka yra. Autoriai gina principą, jog santuoka, kaip visapusiška šeimos gyvenimui būtina protų ir kūnų sąjunga, jungia vyrą ir moterį kaip sutuoktinius. Jie parodo šio principo pritaikymo teisėje socialinę naudą.

Knygos autoriai labai įspūdingai pademonstruoja, kad vienalyčių civilinių santuokų šalininkai nepalieka jokio pagrindo — visiškai jokio — nepripažinti bet kokių santykių, kokie tik gali egzistuoti, įskaitant poligamines seksualines sąjungas. Tokio požiūrio puoselėjimas vis labiau naikintų tai, kas įprasta santuokai, santuokos normas, ir galiausiai plačiaja prasme — naikintų bendrąjį gėrį.

Galiausiai, knyga Kas yra santuoka? pateikia aiškius atsakymus į šiandien įprastus priekaištus tradicinei santuokos sampratai: kad istorinė santuokos samprata įsišaknijusi netolerancijoje; kad ši samprata žiauri, nejautri kitų žmonių reikmėms; kad neįmanoma parodyti žalos, kuri padaroma pripažinus tos pačios lyties asmenų santykius; kad tai tėra socialinis konstruktas, su kuriuo nepelnytai elgiamasi kaip su natūraliu dalyku arba nelogiškos religinės dogmomis paverčiamos racionaliomis.

Knyga bendrai vertinama taip: jei greitu metu JAV ir kitų valstybių debatuose dėl santuokos klausimo bus prieita prie bendro sutarimo, tai bus padaryta šios knygos pagalba arba ignoruojant stiprius jos argumentus.

 

Knygos autoriai:

Sherrif‘as Girgis‘as – Witherspoon‘o instituto mokslininkas, bebaigiantis Filosofijos doktorantūrą Princeton‘o universitete ir Jurisprudencijos doktorantūrą Yale‘io Teisės mokykloje, kur dirba Yale’io teisės žurnalo redaktoriumi (Yale Law Journal).

Ryan‘as T. Anderson‘as yra William‘o E. Simon mokslinis bendradarbis (American Principles and Public Policy at The Heritage Foundation) bei online žurnalo Public Discourse įkūrėjas ir redaktorius Princtono Witherspoon institute (Witherspoon Institute of Princeton, New Jersey).

Robert P. George‘as yra reziduojantis profesorius Harvardo Teisės mokykloje, Jurisprudencijos profesorius McCormick‘o universitete ir James Madison‘o Amerikos idealų ir institucijų programos Princeton‘o universitete vadovas (James Madison Program in American Ideals and Institutions).

Šaltinis: encounterbooks.com

 

 

 

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.