img

Konstitucinė šeimos samprata ir Konstitucijos interpretavimas, doc.dr. Vaidotas A. Vaičaitis

Konstitucinė šeimos samprata ir Konstitucijos interpretavimas, doc.dr. Vaidotas A. Vaičaitis
Konstitucinė šeimos samprata ir Konstitucijos interpretavimas, doc.dr. Vaidotas A. Vaičaitis
 

Pranešime atskleidžiama konstitucinė šeimos samprata trijų pamatinių konstitucinių vertybių (teisinė valstybė, demokratija, žmogaus teisės) kontekste, aiškiai pabrėžiant, kad Lietuvos Konstitucijoje pateiktas vadinamasis konstitucinis šeimos naratyvas apima pagrindinį principą – šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, šeima kyla iš santuokos, vaiko gimimo (motinystės, tėvystės ir vaikystės) bei globos santykių. Prelegentas konstatuoja, kad Konstitucijos negalima aiškinti jokiais teisės šaltiniais, esančiais „už Konstitucijos ribų” ir pateikia trumpą 2011-09-28 d. ir 2019-01-11 d. Konstitucinio Teismo nutarimų analizę tiek, kiek ji atitinka atskleistą konstitucinį šeimos naratyvą. Plačiau apie tai klausykitės įrašo bei skaitykite prelegento straipsnį http://www.litlogos.eu/L103/Logos_103_173_184_Vaicaitis.pdf

 

Pilną konferencijos įrašą kviečiame žiūrėti čia 

 

 

 
 
 

© 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.