img

Laimingesnės santuokos paslaptis – darbų pasidalijimas

Matydamos savo sutuoktinį, padedantį tvarkytis namuose ar prižiūrintį vaikus, moterys jaučia jam stipresnį prieraišumą.

Laimingesnės santuokos paslaptis – darbų pasidalijimas

Parengė Salomėja Dzekunskaitė

Neegzistuoja jokia stebuklinga puikios santuokos formulė, yra tik daugybė patarimų, kaip ją tokią padaryti. Neseniai Misūrio Universiteto tyrėjo atliktos apklausos duomenys atskleidžia, jog kasdienių darbų bei atsakomybės pasidalijimas daro šeimas laimingesnes.

Tyrimo meto apklausta 160 heteroseksualių porų, susituokusių vidutiniškai penkerius metus bei turinčių bent vieną 5 metų ar jaunesnį vaiką. Sutuoktiniai buvo tarp 25 ir 30 metų amžiaus ir didžioji dalis – dirbantieji. Dalyvių buvo klausiama, kaip jų šeimoje dalijamasi atsakomybe už buitį ir kaip toks pasidalijimas veikia jų nuotaiką.

Pastebėta, jog dalijimasis darbais labiausiai džiugina žmonas, o kartu kelia ir bendrą santuokos kokybę. Dauguma moterų atsakė, jog matydamos savo sutuoktinį, padedantį tvarkytis namuose ar prižiūrintį vaikus, jos jaučia jam stipresnį prieraišumą. O vyrai, matydami savo žmonas laimingas, ir patys jaučiasi geriau. Taip sustiprėja vyro ir žmonos ryšys.

Daugumai jaunavedžių bei jaunų tėvų būna sunku priprasti prie pasikeitusio gyvenimo tempo, dažnai jie pamiršta apie vienas kitą ir visą dėmesį sutelkia tik į vaikus ar darbą. Mokslininkas toliau plėtodamas savo tyrimą bei interpretuodamas jo rezultatus teigia, jog poros turi suprasti, kad privaloma rasti laiko vienas kitam. Dalijimasis darbais gali tam būti puiki proga. Kodėl gi kartu neišplovus indų? Juk tokios paprastos kasdienės patirtys sustiprina santuokinį ryšį ir gerina santykius.

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Laimingesnės santuokos paslaptis – darbų pasidalijimas