img

Seimo narys kreipėsi į savivaldybių švietimo skyrius dėl lytinio švietimo mokyklose

Seimo narys kreipėsi į savivaldybių švietimo skyrius dėl lytinio švietimo mokyklose

2018 m. sausio 29 d. Seimo narys Rimantas Dagys kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę dėl VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ (toliau – Viešoji įstaiga) organizuojamų mokymų lytinio švietimo temomis.

Kreipimasis parašytas sulaukus tėvų ir pedagogų susirūpinimo, kad mokyklose lankosi neformalaus lytinio švietimo atstovai, kurių dėstomos medžiagos turinys galimai neatitinka galiojančios „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ bendrosios programos (toliau – Programa). Besikreipusieji taip pat pasidalino abejonėmis, kad šie mokymai gali būti finansuojami iš mokinio krepšelio.

Programoje teigiama, kad „6.4. Lytiškumas – asmens lytinis tapatumas, atsiskleidžiantis per savęs kaip vyro ar moters, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimą ir reiškiasi biologiniais, psichikos, sociokultūriniais ir dvasiniais žmogaus būties aspektais“. Be to, vienu iš Programoje įvardintų siekių yra „9.2. Lytiškumo ugdymo siekis – savo prigimtinio lytinio tapatumo suvokimas […]“. Programos 5 punktas teigia, jog jos  „įgyvendinimas grindžiamas mokyklos bendruomenės sutarimu ir sutelktiniu darbu: bendradarbiavimu tarp įvairių ugdymo sričių mokytojų ir kitų ugdymo specialistų, bendromis mokyklos ir šeimos (tėvų, globėjų, rūpintojų) pastangomis, taip pat nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ir sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimu, neprieštaraujančiu Programos nuostatoms“.

Tuo tarpu Viešoji įstaiga savo vertybines nuostatas ir dalinį mokymų turinį skelbia savo tinklalapyje pateikiamoje medžiagoje. Tame pačiame tinklalapyje yra siūloma užsakyti tokio pobūdžio pamokas mokyklose, siūlomi kursai ir pedagogams. Teigiama, kad išklausius juos yra suteikiami pažymėjimai. Besikreipusieji į Seimo narį pranešė, kad tokie mokymai galimai gali būti įskaitomi kaip pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo dalis.

Prieinama medžiaga yra pagrįsta LGBT nuostatomis ir mokymu apie „socialinę lytį“ bei „galimybę išbandyti įvairias lytinės tapatybės ir nestereotipinius lyties raiškos būdus“. Viešosios įstaigos naudojamoje medžiagoje gausu nuostatų, kurios galimai prieštarauja ir minėtos Programos nuostatoms, pavyzdžiui, „svarbu, kad vaikai suprastų savo socialinės lyties tapatybę ir tai, kad jie neprivalo tilpti į binarės lyčių sistemos rėmus“, „moteris ir vyras – tai socialiniai konstruktai, su savimi atsinešantys daugybę prielaidų ir lūkesčių: kaip rengtis, kaip elgtis, kaip mąstyti, kaip leisti laiką ir t. t. Vaikus reikėtų drąsinti mesti šiems lūkesčiams iššūkį, bet tuo pačiu metu turime saugotis, kad metę iššūkį lyčių vaidmenims, vaikai galiausiai neperimtų stereotipinio priešingos lyties vaidmens“. Yra pagrindo manyti, kad ši viešai prieinama medžiaga yra susijusi su tos pačios tematikos mokymais mokyklose.

Atsižvelgdamas į galiojančius įstatymus, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą bei pridėtą informaciją, Seimo narys prašė ministrės atsakyti, ar VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ medžiaga ir mokymų turinys lytinio švietimo temomis yra suderinama su 2016 m. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Sveikatos ir lytinio ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos nuostatomis. Taip pat keltas klausimas, ar ši viešoji įstaiga turi tinkamą akreditaciją, leidžiančią organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus pedagogams ar moksleiviams, bei ar VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ mokymai pedagogams ir moksleiviams yra apmokami iš mokinio krepšelio.

Švietimo ir mokslo ministrės atsakyme pabrėžiama, kad „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 5 punktas nustato, kad kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos […] VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ nėra akredituota institucija ir, kaip mus informavo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, kuri organizuoja ir koordinuoja institucijų, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, išorinį vertinimą ir akreditaciją, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ dėl savo veiklos akreditacijos nesikreipė“.

Seimo narys šį Švietimo ir mokslo ministrės atsakymą persiuntė savivaldybių švietimo skyriams ir paprašė juo pasidalinti su joms pavaldžiomis ugdymo įstaigomis.

šaltinis: rdagys.lt

 

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.