img

LR Prezidentas užregistravo Švietimo įstatymo pataisas

LR Prezidentas užregistravo Švietimo įstatymo pataisas

Po praėjusią savaitę vykusių konsultacijų su švietimo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, LR Prezidentas užregistravo LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Užregistruotame Įstatyme pakoreguoti pirminiai pasiūlymai, kuriais buvo numatyta įstatymo lygmenyje nustatyti ikimokyklinio ugdymo prievolę vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, o taip pat ir vieneriais metais ankstinti pradinį ugdymą.

Džiaugiamės, kad buvo atsižvelgta į išsakytą tėvų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų nuomonę – pertvarką orientuoti ne privalomojo, bet visuotinio ikimokyklinio ugdymo sistemos link. Tai yra nustatant LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pareigą sudaryti vaikui iš socialinę riziką patiriančios šeimos galimybę naudotis ikimokykliniu ugdymu, bet ne tėvų prievolę šia galimybe pasinaudoti.

Pagal LR Konstituciją, žmogaus teisių ribojimas galimas tik įstatymu, todėl LVI sveikina Prezidento sprendimą atsisakyti nuostatos, kad kitus tėvų teisių ribojimo atvejus nustato vykdomoji institucija. Teisėkūrinė praktika, pagal kurią įstatymu vykdomosios valdžios insititucijai yra suteikiama teisė savo sprendimu siaurinti piliečių (šiuo atveju – tėvų) teisių turinį, yra ydinga, nes atveria vykdomosios valdžios institucijoms galimybę piktnaudžiauti joms suteikta diskrecija. Taip įvyko Vaiko teisių apsaugos reformos atveju, įstatymu leidus ministerijai apsibrėžti grėsmės lygius ir jų taikymo apimtį.

Užregistruotame Įstatymo projekte buvo išlaikyta Švietimo įstatyme, esanti tėvų diskrecijos teisė pasirinkti, nuo kelių metų – 6 ar 7 leisti vaiką į mokyklą. Ši – skirtingo starto tėvų pageidavimu – galimybė yra viena iš LR Konstitucijos garantuojamos tėvų teisės nevaržomai rūpintis savo vaikų doroviniu ir religiniu auklėjimu, pagal savo įsitikinimus, išraiška.

Deja, nebuvo atsižvelgta į tėvų organizacijų (Lietuvos Tėvų Forumo) argumentuotai ir profesionaliai reiškiamą nuomonę dėl pradinio ugdymo ankstinimo naudos. LVI nuomone, sprendžiant, kada turėtų prasidėti privalomas institucinis ugdymas, nuo 5 ar 6 metų, turi būti įvertintos ir tokio sprendimo galimos rizikos vaikų psichosocialinei ir emocinei raidai, o ne tik nauda kognityviniams gebėjimams, skaitymo ir rašymo pasiekimams bei žinių įsisavinimui.

 

 

© 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.