img

Vilniaus universitete mėginta įsteigti VU LGBT+ bendruomenę

Vilniaus universitete mėginta įsteigti VU LGBT+ bendruomenę

Neseniai socialiniuose tinkluose pasirodė žinutė, kad balandžio 17 d. Vilniaus universitete buvo priimtas Senato nutarimas atmesti universiteto rektoriaus Artūro Žukausko siūlymą įsteigti Vilniaus universiteto vardą naudojančią asociaciją Vilniaus universiteto LGBT+ grupė (toliau – Grupė).

Rektorius A. Žukauskas asmeniškai pateikė aiškinamąjį raštą VU Senatui ir rašte akcentavo Grupės tikslų svarbą.

Vilniaus universiteto LGBT+ grupės steigėjai nurodė tokius asociacijos tikslus: „Vienyti Vilniaus universiteto bendruomenės LGBT+ narius, kovoti su įvairių formų diskriminacijos apraiškomis, didinti Vilniaus universiteto bendruomenės atvirumą skatinant visapusišką LGBT+ asmenų įtraukimą į socialinės aplinkos ir universiteto gyvenimą“.

Taip pat verta atkreipti į kai kurias Grupės įstatų nuostatas:

8.2 punkte teigiama, kad siekiama „sukurti aplinką VU LGBT+ bendruomenė galėtų jaustis laisvai dėl savo lytinės orientacijos ar tapatybės“;

8.4 punktu nurodoma „pagal galimybės ginti LGBT+ asmenis VU erdvėje ar kitur patyrusius ar patiriančiu bet kokios formos diskriminaciją dėl lytinės orientacijos ar tapatybės“;

8.5 punkte numatoma „kovoti su įvairių formų (tiesiogine, netiesiogine diskriminacija, žeminimu, seksualiniu priekabiavimu, kurstymu diskriminuoti, viktimizacija ir kt.) diskriminacijos apraiškomis“;

8.9 punktu planuojama „skleisti tolerancijos idėjas VU ir visuomenėje, ją šviesti“;

8.11 punktu ketinama „skatinti LGBT+ bendruomenių būrimąsi kituose Lietuvos universitetuose“.

Be to, Vilniaus universiteto LGBT+ grupė pažymi, kad ji „jau de facto egzistuoja ir veikia kaip VU SA (aut. past. – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės) programos Be etikečių dalis“. Tvirtinama, kad „vyksta reguliarūs VU LGBT+ grupės narių susitikimai“ bei teigiama, kad būtent šios grupės narių iniciatyva 2016 m. VU pirmą kartą dalyvavo eitynėse Už lygybę!.

Steigėjų sąraše figūruoja įvairių organizacijų nariai. Kai kurios iš jų save sieja su katalikiška pasaulėžiūra ir (ar) konservatyvia ideologija. Viena iš steigėjų yra homoseksualią dviejų princų ir dvejų karalaičių meilę propagandiškai pateikiančios pasakų knygos Gintarinė širdis autorė.

Asociacijos Vilniaus universiteto LGBT+ grupė steigėjai: Justinas V. Daugmaudis, Austėja Račaitė, Eimantė Šaltupytė, Rugilė Bražinskaitė, Neringa Dangvydė Mikalauskienė, Ernestas Vengeliavičius, Augusta Valentukevičiūtė, Daniel Rogoža, Prieglius Paulius Žuklys, Džiugas Misevičius, Dovydas Skarolskis, Antanas Terleckas, Mantas Tamošaitis, Laurynas Peluritis, Ruslanas Baranovas, Algirdas Davidavičius ir Isandrijus Linkus.

LVI atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje daugėja iniciatyvų, kurios siekia LGBT ideologiją platinti švietimo ir mokslo įstaigose. Neseniai jau buvo rašyta apie LGBT „vertybes“ propaguojančių organizacijų vizitus Lietuvos mokyklose ir siekį prisidengus patyčių programomis skverbtis į  švietimo įstaigas. Dabar matome, kaip didžiausiame Lietuvos universitete randasi iniciatyva, siekianti perauklėti universiteto bendruomenę. Nors visuotinai reikėtų sutikti, kad diskriminacija ir prievarta prieš bet kurį asmenį yra netoleruotina, užsienio valstybių patirtis rodo, kad kilnius tikslus deklaruojantys LGBT+ judėjimo aktyvistai tendencingai ir neišvengiamai siekia pakeisti visuomenės sampratą apie seksualinę orientaciją, prigimtinę lytį ir atitinkamai kitus asmens gyvenimo aspektus: šeimą, santuoką, o galiausiai ir religijos bei įsitikinimų (ypač tėvų teisę pagal savo įsitikinimus auklėti savo vaikus) laisvę.

parengta pagal: VU Senatas atmetė rektoriaus siūlymą įsteigti VU LGBT+ organizaciją

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.