img

LVI įžvalgos ir pasiūlymas dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“

LVI įžvalgos ir pasiūlymas dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

 

PASIŪLYMAS

Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“

2023-01-20

 

Reaguodamas į viešą LR vyriausybės kvietimą komentuoti ir teikti pasiūlymus dėl LR Vyriausybės kanceliarijos, bendradarbiaujant su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Seimo Ateities komitetu ir Vilniaus universitetu, rengtai Valstybės pažangos strategijai „Lietuva 2050“, Laisvos visuomenės institutas, susipažinęs su minimu dokumentu, teikia savo įžvalgas ir pasiūlymus.

  1. Vyriausybinės institucijos, kokia yra STRATA, kuriama vizija yra ydinga, ir tai nepriklauso nuo politinių simpatijų ar antipatijų tokios vizijos kūrimo metu valdančiai daugumai. Taip yra todėl, kad Vyriausybė visuomet nori girdėti tik optimistinę svajonių versiją, o ateities strategijos kūrėjai visada randa būdų, kaip „geruoju“ keliu vedančius reiškinius padidinti, o „bloguosius“ sumenkinti. Taip pat valstybinės institucijos samdomi analitikai remiasi nepatogumo nekeliančiomis, bet nebūtinai tvirtomis ateities konstravimo prielaidomis, pvz. šiandien neabejoja laisvos rinkos, liberalios demokratijos ir moralinio reliatyvizmo gėriu, ir pan.
  2. Vyriausybinės institucijos, kokia yra STRATA, kuriama vizija ydinga taip pat ir todėl, kad jos analitikai taikosi atitikti valdančios daugumos ideologines nuostatas. Kadangi šiandien jos vadinamos „liberalia demokratija“, pateiktame dokumente visiškai nuvertinamas prigimtinės šeimos institutas, paramą šeimai siejant su totalitarizmu, žmogaus teisės suprantamos kaip tam tikrų privilegijų suteikimas kai kurioms piliečių grupėms ir tyčiojamasi iš visko, ką didžioji lietuvių tautos dalis laiko savo kultūrine savastimi.
  3. Bandant prognozuoti Lietuvos ateitį dalyvavo ne tik valstybinė agentūra STRATA, bet ir kitos valstybės valdymo institucijos (Vyriausybės kanceliarija, Seimo Ateities komitetas) bei kai kurie vieno iš Lietuvos universitetų mokslininkai. Kaip sakyta aukščiau, valstybės institucijų dalyvavimas eo ipso žvilgsnį į ateitį daro šališką, o vieno iš daugelio universitetų, o ne, tarkim, įvairių pažiūrų mokslininkų ar jų grupių pasitelkimas liudija siekį kliautis saugiais ir kontroliuojamais instituciniais priklausomybės ryšiais. Jei LR Vyriausybei tikrai rūpėtų ateities prognozės, ji siektų raginti savo nuomonę išdėstyti vienodai nuo valdžios aparato nepriklausomas tyrimo institucijas, kurios atstovautų įvairias Lietuvoje esamas mąstymo kryptis ir politines sroves.

Išdėstyti motyvai leidžia konstatuoti, kad analizuojamame dokumente aprašytais ateities scenarijais paremta valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ bus vienai iš Lietuvos visuomenės krypčių atstovaujanti ir ideologizuotomis „liberalios“ demokratijos nuostatomis besivadovaujanti Lietuvos visuomenės perauklėjimo programa, kam mes, kaip Laisvos visuomenės institutas, jokiu būdu negalime pritarti.

Taip pat esame įsitikinę, kad kuriama tik vienai politinei Lietuvos augimo krypčiai atstovaujanti pažangos strategija jokiu būdu negali būti laikoma kokią nors direktyvinę galią turinčiu dokumentu, prie kurio ateityje turėtų būti derinami LR Seimo priimami įstatymai bei LR Vyriausybės nutarimai.

 

Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta ir būdami įsitikinę, kad ateities vizija demokratinėje visuomenėje turi atspindėti ne tik vienos, susijusios su dabartine valdančiąja dauguma, visuomenės grupės ideologiją, lūkesčius bei perspektyvą, s i ū l o m e, plėtojant Lietuvos ateities viziją pasitelkti ekspertus bei jų grupes, kurios atstovautų įvairias Lietuvoje esamas mąstymo kryptis ir politines sroves bei pasiūlytų autentiškas (nesukarikatūrintas) perspektyvas atspindinčias didelės dalies visuomenės požiūrius, kurie nebuvo atspindėti dabartiniame variante.

 

© 2023, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.