img

Marijos radijo aktualijų laida su teisininku R. Aušrotu ir istoriku dr. D. Alekna apie Partnerystės įstatymą

Marijos radijo aktualijų laida su teisininku R. Aušrotu ir istoriku dr. D. Alekna apie Partnerystės įstatymą
 
Be karštų socialinių ir politinių argumentų, yra ir formalūs teisiniai argumentai, motyvuojantys Partnerystės įstatymo išbraukimą iš LR Seimo pavasario sesijos darbų programos:
 
a) Projektą, kuris siekiamas įtraukti, niekas nėra matęs. Teisiškai yra ydinga įtraukti į Seimo ketinamų svarstyti įstatymų projektų sąrašą neparuoštus projektus, kurių neįmanoma įvertinti jo nei teisėkūriniu, nei politiniu požiūriu.
 
b) Nesant projekto, nėra galima įvertinti svarstytino teisės akto teisinio poveikio Lietuvos teisinės sistemos sąrangai ir būsimo socialinio poveikio mūsų visuomenei. O tokį poveikį partnerystės projektas, kuriuo ketinama keisti konstitucinę šeimos sampratą, be abejo turės. Kiek man žinoma Partnerytės projekto teisės akto poveikio vertinimo niekas nėra atlikęs ir nesiruošia atlikti.
 
c) Partnerystės projektu yra siekiama keisti konstitucinę šeimos sampratą. Dabartinė LR Konstitucija registruotos partnerystės, kaip šeimos santykių kūrimo būdo nenumato. Tai reiškia, kad tokio įstatymo teikimą turi lydėti LR Konstitucijos keitimo projektas. Mano žiniomis, tokio projekto nėra ir niekas nesiruošia parengti.
 
d) Partnerystės projektu yra siekiama keisti konstitucinę šeimos sampratą. Taigi, tai ne eilinis klausimas. LR Konstitucija numato, kad svarbiausi visuomenės klausimai turi būti sprendžiami referendumu.
 
Todėl prieš priimant tokį teisės aktą, yra būtina atsiklausti visuomenės nuomonės šiuo klausimu referendumo būdu.
 
Šiandien tiek apie šį, tiek ir platesnį kontekstą kalbėjome Marijos radijo „Aktualijų” laidoje su Darius Alekna.
 
 

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.