img

Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimties metų jubiliejų – Popiežiaus Pranciškaus sveikinimai ir palaiminimas lietuvių tautai

Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimties metų jubiliejų – Popiežiaus Pranciškaus sveikinimai ir palaiminimas lietuvių tautai

Šiandien Seime vyksta konferencija „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.

Šis išskirtinis renginys sulaukė ir Šventojo Sosto dėmesio bei sveikinimų.

Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič perdavė konferencijos dalyviams bei organizatoriams Šventojo Sosto sveikinimą.

Vatikano valstybės sekretoriaus Pietro Parolin atsisiųstame sveikiname rašoma: „Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus maloniai nudžiugo sužinojęs apie konferenciją tema „50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“ 2022.05.25 dieną Seime ir visiems jos dalyviams perduoda maldingus sveikinimus.“

Sveikinime pabrėžiama gili istorinė Kronikos reikšmė.

„Jo Šventenybė jungiasi prie Jūsų ypatingai vertindamas žavintį kunigų, vienuolių ir pasauliečių bendradarbiavimą priešinantis persekiojimo jėgoms ir išlaisvinančioje evangelijos šviesoje atskleidžiant žmogaus teisių pažeidimus ir religijos laisvės suvaržymus“, – rašome sveikinime konferencijos dalyviams.

Taip pat išreiškiamas Popiežiaus Pranciškaus lūkestis, jog ši konferencija padės jauniesiems lietuviams labiau suprasti ir pirmtakų paaukotą auką, perduodant neįkainojamą tikėjimo dovaną, ir padrąsintiems paveldėtųjų žmogiškų ir dvasinių turtų, priimti šiandienos iššūkius bei galimybes.

„Su tokiais jausmais Šventasis Tėvas paveda Lietuvių tautą Šventojo Kazimiero užtarimui ir širdingai suteikia palaiminimą kaip išminties ir taikos prisikėlusiame Kristuje laidą“,- baigiamas sveikinimas.

Visą sveikinimo tekstą galite rasti čia.

Konferencijos „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“ globėjas –  J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Konferencijos organizatoriai – Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupė, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga, Bažnyčios kronikos fondas, Laisvos visuomenės institutas.

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.