img

 „Planuotos tėvystės“ organizacija – kalta dėl kriminalinės veiklos

 „Planuotos tėvystės“ organizacija – kalta dėl kriminalinės veiklos

Ilgiau nei metus nacionaliniu mastu JAV vykdytas tyrimas dėl „Planuotos tėvystės“ organizacijos (angl. Planned Parenthood, PTO) veiklos atskleidė, kad organizacija su partneriais, užsiėmę abortuotų kūdikių kūno dalių pardavinėjimu, yra neabejotinai kalti dėl daugybės valstijų ir federalinių įstatymų pažeidimų. Tyrimą atliko JAV Atstovų rūmų Energetikos ir prekybos komiteto paskirti nariai.

Tyrimo ataskaita pagrįsta prisiekusių aukščiausio lygio PTO vadovų prisipažinimais, kad siekiant aukštesnės kūdikių kūno dalių kokybės, buvo pakeisti abortų metodai, naudotos nesąžiningai gautos ir negaliojančios sutikimo atlikti abortą formos, nustatytos realybės neatitinkančios embriono kūno dalių ir audinių kainos. Taip pat jie sutiko, kad tokios kompanijos kaip „StemExpress“ krautųsi pelną iš prekybos kūno dalimis, gautomis iš „Planuotos tėvystės“ organizacijos. Tyrėjų turimi elektroniniai laiškai atskleidžia, kad Nacionalinė abortų federacija (angl. National Abortion Federation, NAF) siekė įvesti momentines dėkingumo išmokas po kiekvieno sėkmingo kūno dalių paėmimo klinikose, priklausančiose NAF.

Tokios veiklos yra nusikalstamos netgi pagal dabartinius JAV įstatymus, ir tikimasi, kad naujoji JAV administracija imsis veiksmų nubausti atsakingus asmenis ir nutraukti PTO finansavimą iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Apskritai, derėtų užduoti klausimą, ar galiojantis teisinis reguliavimas, nors PTO jau pasirodė „pernelyg varžantis“, iš tikrųjų nėra per daug leidžiantis. Juk traktuoti abortuotų kūdikių kūnus kaip kažkieno nuosavybę, kuri gali būti nupirkta ir parduota, yra absurdiška. Bet kurioje civilizuotoje visuomenėje mirusiojo palaikai, nepriklausomai nuo mirties aplinkybių, nėra kieno nors nuosavybė. Palaikai negali būti paaukoti mokslui, išskyrus atvejus, kai velionis taip nusprendžia. Su jais reikia elgtis pagarbiai.

Prekyba kūno dalimis, dėl kurios PTO pripažinta kalta, atskleidžia visišką pagarbos žmogaus orumui stoką.

Nors nusikalstami faktai užfiksuoti JAV, jų prielaidų yra ir Europoje. Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (angl. International Planned Parenthood Federation, IPPF), kuri yra šio pasaulinio abortų klinikų sindikato atšaka Europoje ir turi atstovų Lietuvoje, niekada neatsiribojo nuo PTO nusikalstamų veiklų JAV bei toliau vysto bendradarbiavimą su Europos Komisija. Nors organizacijos bandymas kaip trečiajai šaliai prisijungti prie bylos tarp sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ (angl. One of Us) ir Europos Komisijos buvo nuslopintas, išlieka nerimą keliantis artimas ryšys tarp grupės advokatų ir ES teisinių institucijų. Ianas S. Forresteris, vienas iš dviejų teisininkų, kurie „Vienas iš mūsų“ ir EK byloje atstovavo IPPF, po to buvo paskirtas teisėju ES Bendrajame teisme, kuriame minėta byla ir laukia sprendimo. Tuo tarpu antroji teisininkė Genevra Forwood yra buvusio ES Bendrojo teismo teisėjo Nicholo Jameso Forwoodo, kurį ir pakeičia I.S. Forresteris, dukra.

šaltinis: Agenda Europe

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.