img

Ramūnas Aušrotas. Europos Taryboje priimta rezoliucija apie „LGBTI teises“

Ramūnas Aušrotas. Europos Taryboje priimta rezoliucija apie „LGBTI teises“

Antradienį Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje buvo priimta rezoliucija nr. 2417 „Dėl kovos su kylančia neapykanta prieš LGBTI žmones Europoje“ (angl. Combating rising hate against LGBTI people in Europe). Ja ET šalys narys raginamos imtis visų priemonių, reikalingų užtikrinti LGBT žmonių lygybę, įskaitant ir LGBT meinstrymingą viešojoje erdvėje bei lytinį švietimą mokyklose. Taip pat rezoliucijoje tradiciškai pasmerkiamos Vengrija ir Lenkija.

Vengrija kritikuojama už tai, kad pakeitė savo Konstituciją ir nurodė, jog santuoka galima tik tarp vyro ir moters, bei tai, kad „vyras gali būti laikomas tik vyru, o moteris – tik moterimi“. Rezoliucijoje nuogąstaujama,  kad ši nuostata leis „juos diskriminuoti lytinės orientacijos, lyties tapatybės ir lyties raiškos atžvilgiu“, „neleis pripažinti jų kitos lyties nei nurodyta gimimo liudijime“.

Tuo tarpu Lenkija smerkiama už „anti-diskriminacinius įstatymus“ ir raginama atšaukti savivaldos lygmeniu priimtas deklaracijas ar chartijas, skirtas prigimtinės šeimos stiprinimui, kurios, ET nuomone, riboja LGBT asmenų teises.

Rezoliucijoje smerkiama ir Jungtinė Karalystė dėl ten augančio skepticizmo gender ideologijos atžvilgiu. Kaip žinia, Anglijoje po ilgų ginčų buvo uždraustas taip vadinamas lyties keitimas (hormoninė ir chirurginė terapija) nepilnamečiams.

ET teigimu, dėl visuomenėje egzistuojančių „labai subjektyvių prieš socialinę lytį nukreiptų, socialinės lyties atžvilgiu kritiškų ir translytiškumui priešingų naratyvų,  LGBTI asmenų kova už lygybę dažnai neteisingai įvardijama kaip „gender ideologija“ ar „LGBTI ideologija“. 

Rezoliucija, pasirodžiusia Europos Žmogaus Teisių Teismo bylos Fedotova prieš Rusiją nagrinėjimo Didžiojoje kolegijoje išvakarėse, galimai siekiama formuoti teismo nuomonę vienos lyties asmenų sąjungų teisinio pripažinimo klausimu.

Pirmadienį, prieš rezoliucijos priėmimą, Suomijoje prasidėjo teismo procesas, kuriame dėl tariamo neapykantos kurstymo už savo Biblija grįstas žinutes apie homoseksualumą socialiniuose tinkluose bus teisiama krikščionių demokratų parlamentarė, buvusi vidaus reikalų ministrė Paivi Rasanen.

Už Europos Tarybos rezoliuciją balsavo 72 ET nariai, įskaitant ir Lietuvos atstovę, konservatorę Laimą Liuciją Andrikienę, prieš balsavo 12, o susilaikė 8.

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.