img

Rezoliucija „Dėl gyvybės kultūros puoselėjimo technologijų pažangos laikmetyje“

Rezoliucija „Dėl gyvybės kultūros puoselėjimo technologijų pažangos laikmetyje“

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui Antanui Matului

LR Seimo sveikatos reikalų komiteto nariams

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui

LR švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei

 

REZOLIUCIJA

Dėl gyvybės kultūros puoselėjimo technologijų pažangos laikmetyje

2022-11-22

Kaunas

Š. m. lapkričio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“, kurią rengė LSMU Bioetikos katedra, Anesteziologijos klubas, VDU Santuokos ir šeimos studijų centras,  Lietuvos akušerių sąjunga, Laisvos visuomenės institutas, PGF „Už žmogaus gyvybę“ LA, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Krizinio nėštumo centras, Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“. Šiandien Lietuvos demografiniai rodikliai patvirtina, jog nebeužtikrinama kartų kaita. Teisėkūroje diegiami įstatymai, prieštaraujantys mokslo įrodymams apie žmogaus gyvybės pradžią, raidą, žmogaus gyvensenos svarbą jo sveikatai. Konferencijos tikslas – atskleisti žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos ištakas, lemiančias visą žmogaus sveikatos raidą, ekologinės, socialinės bei teisinės aplinkos reikšmę žmogaus gyvenimui, aptarti kylančius iššūkius ir galimybes.

Konferencijoje konstatuota, kad:

 • šiuolaikinio genetikos mokslo įrodyta, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Prieš gimimą įvykę patyrimai yra svarbi žmogaus raidos dalis, turinti pasekmių visam likusiam gyvenimui;
 • psichologijos srityje atlikti tyrimai patvirtina, jog nėštumas yra stresą keliantis įvykis, kurio metu vyksta sudėtingas motinystės tapsmo procesas. Nemaža dalis moterų jau nėštumo metu patiria depresiją, o įvykus persileidimui ar abortui moterų emocinė sveikata dar labiau pablogėja;
 • šiandien vyrauja reprodukcinis, o ne prokreacinis požiūris (lot. pro – veikti kieno nors naudai; creatio – kūrimas) į žmogaus atėjimą į šį pasaulį. Tai dehumanizuojantis požiūris, atsiejantis žmogaus orumą nuo gyvybės sukūrimo fakto;
 • vyrauja moksliškai nepagrįsta terminologinė slinktis gyvybės pradžios srityje. Įprasta apie nėštumą kalbėti negatyviame kontekste, o abortą pateikti kaip saugią procedūrą. Akivaizdu, jog sudaromos prielaidos abortą, ypač medikamentinį, pateikti patraukliau nei yra iš tikrųjų.
 • Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintas požiūris, jog žmogaus teisės yra prigimtinės. Tai reiškia, kad jos egzistuoja nepriklausomai nuo susitarimų ir yra aukščiau išleistų įstatymų.
 • Prie ministro įsakymo turi būti nurodoma, kokiu įstatymu ir/ar jo punktu buvo vadovaujamasi priimant įsakymą. Tačiau to nerasime, kalbant apie įsakymą „Dėl nėštumo nutraukimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1348), kaip ir 1994 m. dokumente, nes Lietuvoje nėra įstatymo, kuriuo būtų įteisinta ar reguliuojama nėštumo nutraukimo tvarka.

Konferencijoje nutarta kreiptis į LR Parlamento narius ir LR Vyriausybę prašant:

 1. LR Seimo narių prašome užtikrinti sąžinės laisvę sveikatos priežiūros darbuotojams (gydytojams ir farmacininkams), suteikiant galimybę nedalyvauti gyvybės nutraukimo veiklose įstatymu numatyta tvarka;
 2. LR Vyriausybės prašome užtikrinti, kad vaikų ir jaunimo ugdymo programose būtų teisinga, išsami, mokslo įrodymais grįsta informacija apie žmogaus gyvybės pradžią, taip pat nėštumo nutraukimo pasekmes fizinei, psichinei, socialinei ir emocinei sveikatai;
 3. LR Vyriausybės primygtinai prašome, jog būtų atnaujintas bendrojo ugdymo programų turinys, kurį reikėtų papildyti nurodant tėvų fizinės, psichinės, emocinės, sveikatos bei gyvensenos svarbą naujos gyvybės formavimuisi bei pradiniais motinystės / tėvystės įgūdžiais;
 4. LR Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministro primygtinai prašome įpareigoti sveikatos priežiūros įstaigų personalą, į kurį kreipiasi besilaukiančios moterys, pageidaujančios nutraukti nėštumą, informuoti jas apie galimybę šiuo klausimu pasikonsultuoti su krizinio nėštumo specialistais;
 5. LR Seimo narių prašome priimti „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo“ įstatymo projektą, kuris įpareigotų besilaukiančioms motinoms ir jų artimiesiems suteikti trūkstamos informacijos dėl krizinio nėštumo pagalbos paslaugų ir konsultacijų. Šiuo įstatymu norima užtikrinti, kad pacientas turėtų galimybę „gauti informaciją dėl krizinio nėštumo pagalbos paslaugų teikimo ir konsultavimo galimybių“.
 6. Praradus vaiką bet kuriame nėštumo laikotarpyje, įpareigoti sveikatos priežiūros darbuotojus informuoti tėvus apie galimybę (pagal LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymą Nr. X-1404, 2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-857 ir SAM įsakymą 2018 m. gegužės 10 d. Nr. V-570) pasiimti vaiko palaikus, apie laidojimo galimybes; suteikti ar nukreipti socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijai, užtikrinant sklandų gedėjimo procesą.

 

Respublikinės mokslinės konferencijos organizatoriai:  

Lietuvos akušerių sąjunga

Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija

Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centras

LSMU Bioetikos katedra

Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“

Laisvos visuomenės institutas

Krizinio nėštumo centras

Kauno arkivyskupijos šeimos centras

Anesteziologijos klubas

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.