img

LIETUVOS ŠEIMŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠAS KREIPIMASIS: KAM TARNAUJA TAUTOS SUSIPRIEŠINIMAS KARO FONE?

LIETUVOS ŠEIMŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠAS KREIPIMASIS: KAM TARNAUJA TAUTOS SUSIPRIEŠINIMAS KARO FONE?

Šiandien, kovo 16d., šeimas atstovaujančios organizacijos raštu kreipėsi į LR J.E. Prezidentą Gitaną Nausėdą, LR Vyriausybę, LR Seimo narius dėl valdančiųjų veiksmų nepaprastosios padėties metu.

Karas Ukrainoje rodo, kad Lietuva yra neabejotinos grėsmės akivaizdoje. Todėl valdžios atstovų kvietimas susitelkti įgyja prasmę, kai matomi konkretūs valdančiųjų veiksmai užtikrinant vidinį stabilumą, mažinant socialines įtampas, užkertant kelią Tautos skaldymui visuomenėje, atsisakant veiksmų, kurie gali didinti visuomenės susipriešinimą. Dėl to visi prieštaringai vertinami įstatymų projektai privalo būti išimti iš LR Seimo darbotvarkės, vietoj jų imantis svarstyti neatidėliotino sprendimo reikalaujančius teisės aktus, susijusius su valstybės apsauga, augančia infliacija, kylančiomis kainomis, pagalba ypatingai sunkioje padėtyje atsidūrusiems Ukrainos bei Lietuvos gyventojams ir daugelį kitų.

Partnerystės įstatymui, narkotikų dekriminalizavimui, alkoholio politikos liberalizavimui nepritaria dauguma Lietuvos piliečių. Šių, prieštaringai vertinamų ir daug diskusijų keliančių, įstatymų svarstymas visada sukelia tarp Lietuvos gyventojų įtampas ir susipriešinimą, kurio šiuo metu būtina vengti. Šių įstatymų įtraukimas į pavasario Seimo sesijos darbotvarkę rodo juos įtraukusiųjų Seimo narių neadekvatumą esamai situacijai, juolabiau neparodo jų deklaruojamo siekio sutelkti Lietuvos visuomenę.

Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas skelbia: „Valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą saugodama Lietuvos teritorijos vientisumą, kalbą, etninę kultūrą, kultūros savitumą ir papročius, kultūros paveldą ir puoselėdama tradicinę šeimą.“

LR Konstitucija skelbia: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. <…> Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki  pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą”.

Taip pat LR Konstitucija nenumato partnerystės kaip būdo kurti šeimos teisinius santykius, todėl šie klausimai turi būti palikti Tautos apsisprendimui Referendumo būdu.

Todėl siūlymas keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas apie valstybės pagrindą ir tuo pačiu metu kalbėjimas apie Lietuvos žmonių susitelkimą – niekaip nedera tarpusavyje. Šeimas atstovaujančios organizacijos valdančiųjų prašo:

  • susitelkti į aktualiausius dabartinei situacijai klausimus, susijusius su konkrečia pagalba šeimoms, išgyvenančioms didelį nerimą, ypač mažiausias pajamas gaunančioms;
  • užtikrinti pagalbą šeimoms, padedančioms iš Ukrainos atvykstantiems karo pabėgėliams;
  • inicijuoti infliacijos pasekmių mažinimo paketų priėmimą ir atsisakyti įtraukti į Seimo darbotvarkę pavasario sesijoje įtampą ir susipriešinimą keliančių teisės aktų svarstymą;
  • priimti Referendumo įstatymą, kad būtų galima tam tikrus klausimus spręsti demokratiniu ir visiems priimtinu būdu.

Viešą kreipimąsi pasirašė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Sąjunga „Vardan šeimos“, Asociacija „Šviesos kampelis“, Lietuvos tėvų forumas, Rengimo šeimai asociacija, Šiaulių Apskrities Cerebrinio Paralyžiaus Asociacija, Laisvos visuomenės institutas.

 

Šaltinis: BNS

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.