img

Priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 寞statymas be 鈥瀞murtas lyties pagrindu鈥 s膮vokos. Balsavimo rezultatai.

Paskelbta: 

Priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 寞statymas be 鈥瀞murtas lyties pagrindu鈥 s膮vokos. Balsavimo rezultatai.
 
LR Seimas pri臈m臈 naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 寞statymo Nr. XI-1425 pakeitimo 寞statymo projekt膮. U啪 寞statym膮 balsavo 99, prie拧 buvo du, susilaik臈 17 Seimo nari懦.
 

鈥濶auja 寞statymo redakcija siekiama valstyb臈s lygiu ma啪inti smurt膮 artimoje aplinkoje, sustiprinant apsaug膮 nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencij膮 bei specializuotos kompleksin臈s pagalbos teikim膮 smurto artimoje aplinkoje pavoj懦 patiriantiems asmenims ar smurt膮 artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

漠statymu apibr臈啪tas smurtas artimoje aplinkoje, nuo kurio neproporcingai da啪nai nuken膷ia moterys, nustatyti smurto artimoje aplinkoje pavoj懦 patirian膷i懦 asmen懦 ar smurt膮 artimoje aplinkoje patyrusi懦 asmen懦 teises, prevencijos priemoni懦 寞gyvendinim膮, specializuotos kompleksin臈s pagalbos teikim膮, apsaugos priemoni懦 寞gyvendinim膮, smurto artimoje aplinkoje pavoj懦 kelian膷io asmens teises ir asmen懦, kuriems skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, teises ir pareigas.鈥

 
LR Seimas nepritar臈 si奴lymui sugr膮啪inti 寞 Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 寞statym膮 ideologizuot膮 鈥瀞murto lyties pagrindu鈥 s膮vok膮

 

Prie拧 拧寞 Seimo nar臈s Morganos Daniel臈s pasi奴lym膮 balsavo 47 LR Seimo nariai, u啪 47, susilaik臈 19. Pasi奴lymui buvo nepritarta. Balsavimo rezultatus galite rasti 膷ia. Taip pat pridedame balsavimo lentel臋 pagal asmeninius balsavimo rezultatus ir atskir膮 – pagal frakcijas.
 
 
 
 
LR Seimas taip pat nepritar臈 socialdemokrat懦 pasi奴lymui siaurinti asmen懦, galin膷i懦 teikti specializuot膮 kompleksin臋 pagalb膮, rat膮
 
U啪 拧寞 pasi奴lym膮 balsavo 56, prie拧 – 28, susilaik臈 – 31. Balsavimo rezultatus galite rasti 膷ia.  Taip pat pridedame balsavimo lentel臋 pagal frakcijas.
漠statyme palikta nuostata, jog specializuot膮 kompleksin臋 pagalb膮 gali teikti visi norintys, patirties ir kokyb臈s reikalavimus atitinkantys vie拧ieji juridiniai asmenys.
 
漠statymas 寞sigalios 2023 m. liepos 1 d.
 

© 2022, Laisvos Visuomen臈s Institutas.

Informacij膮, kuri膮 skelbia V艩漠 鈥濴aisvos visuomen臈s institutas鈥 (LVI), galima naudoti kitose interneto svetain臈se, 啪iniasklaidos priemon臈se ir kitur tik nepakeist膮 bei nurodant LVI kaip 拧altin寞. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus b奴tina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. pa拧tu ir gauti LVI sutikim膮.

1. PERIODIN臇 PARAMA KAS M臇NES漠


 

Teikti kas m臈nesin臋 param膮 galite per savo

elektronin臈s bankininkyst臈s sistem膮 -

sudar臋 periodinio mok臈jimo sutart寞.

 

 2. VIENKARTIN臇 PARAMA

 

漠prasta vienkartin臈 parama bankiniu pavedimu

V拧漠 Laisvos visuomen臈s institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

S膮skaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera s膮skaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu b奴du nuspr臋stum臈te paremti LVI, d啪iaugtum臈m臈s tur臈dami J奴s懦 kontaktus, kad gal臈tume Jums pad臈koti, pakviesti 寞 r臈m臈jams skirtus renginius. Laikydamiesi duomen懦 apsaugos reikalavim懦, mes 寞sipareigojame niekam j懦 neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Prane拧kite apie savo param膮 el. pa拧tu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuo拧ird啪iai d臈kojame Jums u啪 i拧reik拧t膮 pasitik臈jim膮 ir param膮.