img

EŽTT apgynė judėjimo “Už gyvybę” žodžio laisvę

EŽTT apgynė judėjimo “Už gyvybę” žodžio laisvę

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau EŽTT) 2015 m. lapkričio 26 d. byloje Annen prieš Vokietiją (Nr. 3690/10;) priėmė sprendimą, ginantį judėjimo “Už gyvybę” aktyvistų žodžio laisvę.

Ši byla susijusi su draudimu šalia klinikos, kurioje atliekami abortai, dalinti abortą smerkiančias skrajutes bei internetiniame puslapyje viešinti klinikai vadovaujančių medikų tapatybę. EŽTT nusprendė, kad tokie draudimai pažeidė judėjimo “Už gyvybę” aktyvistų teises į saviraiškos laisvę.

Sprendimas sveikintinas, nes EŽTT savo teismų praktikoje ne visada buvo palankus gyvybę apsaugoti siekiančio žodžio laisvei, ypač lyginant su bylomis, susijusiomis su priešinga – abortus ginančia – pozicija.

2005-ųjų liepą, prisidėdamas prie judėjimo “Už gyvybę”, ponas Annen‘as išdalino skrajutes žmonėms, gyvenantiems šalia dienos klinikos, kurioje vykdomi nėštumo nutraukimai. Jose paryškintu tekstu tvirtinta, kad du klinikai vadovaujantys gydytojai, kurių pavardės bei adresai atskleisti skrajutėse, atliko „neteisėtus abortus“. Po šio sakinio mažesnėmis raidėmis paaiškinama, jog abortai leidžiami Vokietijos įstatymų leidžiamosios valdžios, todėl tai nėra kriminalinės atsakomybės klausimas. Skrajutėje buvo tęsiama: „Teisės atstovų patvirtinimas apsaugo „daktarą“ bei motiną nuo kriminalinio persekiojimo, tačiau ne nuo atsakomybės prieš Dievą.“

Skrajučių nugarėlėje buvo sakinys: „Žmonių žudymas Aušvice buvo neteisėtas, bet moraliai degradavusi Nacionalsocialistų valstybė leido žudyti nekaltus žmones ir to nelaikė kriminalinės atsakomybės klausimu.“ Kitame sakinyje pasidalinta nuoroda į paties p. Annen‘o prižiūrimą tinklalapį, www.babycaust.de, kuriame ir paviešintas „aborto daktarų“ sąrašas, į kurį pateko minėtieji du daktarai, vadovaujantys dienos klinikai.

2007-ųjų sausį regioninis teismas uždraudė p. Annen‘ui klinikos kaimynystėje dalinti skrajutes, kuriose atskleidžiama daktarų tapatybė bei teigiama, kad ten atlikti amoralūs abortai. Teismas taip pat nurodė p. Annen‘ui nebeminėti dviejų daktarų pavardžių bei adresų „aborto daktarų“ sąraše, kuris patalpintas minėtame tinklalapyje.

Savo sprendime EŽTT nustatė, kad Vokietijos teismai nesugebėjo išlaikyti sąžiningo balanso tarp p. Annen‘o saviraiškos laisvės ir gydytojų tapatybės teisių.

Teismas pabrėžė, jog „negali būti jokių abejonių dėl didelio jautrumo aborto moralinėms ir etinėms problemoms ar dėl viešo intereso svarbos.“ Taigi, saviraiškos laisvė aborto klausimais turėtų būti deramai ir visiškai ginama.

Teismas inter alia pastebėjo, jog skrajutėse buvo aiškiai apibrėžta, kad klinikoje atlikti abortai neužtrauktų kriminalinės atsakomybės. Taigi, sakinys, jog klinikoje buvo atliekami „neteisėti abortai”, iš teisiniu požiūriu yra korektiškas .

Dėl palyginimo su Holokaustu, Teismas priėjo išvados, jog „autorius neprilygino abortų Holokaustui, ar bent to nedarė atvirai “. Šis palyginimas turėtų būti suprastas kaip „būdas didinti susirūpinimą tuo, kad teisė kartais gali prasilenkti su morale“.

Dėl nurodymo p. Ennen‘ui savo tinklapyje nebeviešinti klinikai vadovaujančių daktarų tapatybės, Teismas pažymėjo, kad Vokietijos teismai nenagrinėjo jokių specifinių tinklapio elementų ir nepritaikė standartų, kurie atitiktų (10 straipsnio) procedūrinius reikalavimus.

Teismas nusprendė, kad Vokietija turi p. Annen‘ui sumokėti 13 696,87€, atsižvelgiant į kaštus bei išlaidas.

EŽTT Teisėjų kolegijos sprendimas nėra galutinis. Per tris mėnesius, kol jis įsigalios, bet kuri šalis gali prašyti, kad byla būtų perduota svarstyti Didžiajai kolegijai.

Parengta pagal: European Centre for Law and Justice 2015 m. lapkričio 30 d. pranešimą
http://www.eclj.org/Releases/Read.aspx?GUID=2a5f613b-64ae-45fe-b0dd-e9f17da2c9ec&s=eur

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.