img

Spalio 30 d. mitingas „STOP tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą“

Spalio 30 d. mitingas „STOP tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą“

Visus neabejingus tarnybų atliekamam šeimų ardymui ir nepagrįstam vaikų atiminėjimui Laisvos visuomenės institutas kviečia į mitingą. Mitingas vyks spalio 30 d. 17 val. Nepriklausomybės aikštėje (prie LR Seimo rūmų, Gedimino pr. 53, Vilnius). Mitingo metu pasisakys tik visuomenės atstovai: LVI Valdybos narys Vygantas Malinauskas, Kručinskų šeimos advokatė Rūta Visocnik, menininkė Jurga Lago, šešių vaikų tėtis, fotografas Evaldas Lasys ir kiti.

Čia galite rasti A3 formato plakatų, kuriuos galima atsispausdinti ir atsinešti į mitingą. Taip pat kaip simbolį galite atsinešti vaikišką žaislą ar rūbelį. Mitingo dalyvius pagal galimybes vaišinsime arbata.

Visi kartu parodykime politikams ir atsakingoms tarnyboms, kad vaikų gerovė ir jų šeimų gyvenimai yra mūsų didžiausio dėmesio ir pastangų vertas klausimas, kurio sprendimo nepavyks išvengti.

Šokiruojanti statistika ir nukentėjusių šeimų liudijimai rodo nehumanišką ir antikonstitucinį vaiko teisių apsaugos reformos pobūdį. Per beveik keturis mėnesius iš tėvų atimta per tūkstantį vaikų. Prisidengdama „geriausių vaiko interesų“ užtikrinimu ši reforma prievartos būdu ardo šeimas, baudžia ne tik tėvus, bet ir pačius vaikus bei diegia žalingą policinės valstybės modelį, kuris vadovaujasi komunistiniu principu, jog valstybė geriau už tėvus žino, kaip auginti vaikus.

Esame įsitikinę, kad vaikų paėmimas turi būti kraštutinė priemonė, taikoma esant realiam pavojui vaiko sveikatai ir gyvybei, o ne siekiant perauklėti tėvus. Tuo tarpu šiandien ydinguose teisės aktuose ir praktikoje Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams kartu su policijos pareigūnais yra suteikta pernelyg plati veiksmų laisvė kištis į privatų šeimos gyvenimą ir atiminėti vaikus (kad ir trumpam) iš jų tėvų. Smurtas naujajame įstatyme suvokiamas per plačiai ir tai atveria kelią absurdiškiems ir nužmogintiems sprendimams.

LVI inicijuota peticija rodo, kad visuomenė tam nėra abejinga – peticiją jau pasirašė per 17 tūkstančių žmonių.

Šeimų ardymas neatitinka geriausių vaiko interesų. Kiekvienas nebūtinas vaiko atskyrimas nuo jo gyvenamosios aplinkos ir šeimos yra tarnybų smurtas prieš patį vaiką ir jo šeimą.

Todėl kviečiame ateiti į mitingą ir paraginti valstybės institucijas:

  • inicijuoti vaiko teisių apsaugos reformos peržiūrą, tikslinant smurto prieš vaiką sampratą ir griežtinant vaikų paėmimo tvarką;
  • nustatyti pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo modelį ir pareigūnų asmeninę atsakomybę už pripažintą neproporcingą elgesį;
  • užtikrinti efektyvų pagalbos šeimai teikimą visose Lietuvos savivaldybėse;
  • sukurti visuomeninės vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos priežiūros mechanizmą.

Ateikite į mitingą ir pareikškite savo pilietinę poziciją. Apginkime šeimas nuo tarnybų smurto!

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.