img

Viešas kreipimasis: prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje (kvietimas pasirašyti)

Viešas kreipimasis: prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje (kvietimas pasirašyti)

 

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai

 

VIEŠAS KREIPIMASIS

Prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje

 

Sveikatos apsaugos ministerija Seimui teikia Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti gestacinę surogaciją. 

Surogacija - tai praktika, kai moteris tampa nėščia jau turėdama tikslą pagal susitarimą atiduoti pagimdytą vaiką kitam asmeniui.

Toks įstatymas yra etiškai nepateisinamas, nes vaiką vertina, kaip daiktą, kurį bet kokia kaina siekia įsigyti suaugusieji, ir moterį paverčia išnaudojamu objektu - inkubatoriumi, skirtu kitų tėvų vaikams išnešioti ir pagimdyti.

Primename, kad prieš metus Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“. Šioje rezoliucijoje Seimas:

  • „smerkia bet kokios formos surogacijos praktiką, nes ją taikant moteris ir vaikas tampa priemonėmis;
  • tvirtina, kad bet kokios formos surogacija, tiek vadinamoji „altruistinė“, tiek ir komercinė, yra moderni vergovės ir prekybos žmonėmis forma;
  • atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Parlamentas, ne kartą pasmerkęs surogacijos praktiką, niekada neišskyrė jos „altruistinių“ ir „komercinių“ aspektų;
  • pažymi, kad komercinės surogacijos praktika pažeidžia ne vieną tarptautinės teisės priemonę ir jose įtvirtintą asmens teisę būti apsaugotam nuo tapimo prekybos ar nuosavybės objektu;
  • pabrėžia, kad nėra jokių teisinių ar etinių priežasčių įteisinti šią moteris ir vaikus žeminančią praktiką;
  • reiškia susirūpinimą dėl to, kad nelabai turtingų pasaulio šalių pilietės yra naudojamos reprodukcinio turizmo tikslais;
  • atkreipia dėmesį į tai, kad tokia praktika pasitaiko ir Europoje, todėl pareiškia, kad tik visiškas ir galutinis bet kokios formos surogacijos pasmerkimas yra geriausias būdas panaikinti šią žmogaus teisėms prieštaraujančią ir žmogaus orumą pažeidžiančią praktiką.“

Mes, toliau pasirašiusieji, raginame Seimą laikytis savo priimtos pozicijos ir atmesti bet kokius bandymus įtvirtinti surogaciją Lietuvos teisinėje sistemoje.

 

Jūsų asmens duomenis (vardą ir pavardę) pateiksime tik Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai. Pasirašydamas kreipimąsi sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų panaudoti aukščiau nurodytiems tikslams.

Prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai

VIEŠAS KREIPIMASIS

Prieš surogacijos įteisinimą Lietuvoje

Sveikatos apsaugos ministerija Seimui teikia Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti gestacinę surogaciją.

Surogacija - tai praktika, kai moteris tampa nėščia jau turėdama tikslą pagal susitarimą atiduoti pagimdytą vaiką kitam asmeniui.

Toks įstatymas yra etiškai nepateisinamas, nes vaiką vertina, kaip daiktą, kurį bet kokia kaina siekia įsigyti suaugusieji, ir moterį paverčia išnaudojamu objektu - inkubatoriumi, skirtu kitų tėvų vaikams išnešioti ir pagimdyti.

Primename, kad prieš metus Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl visų formų surogacijos pasmerkimo“. Šioje rezoliucijoje Seimas:

-„smerkia bet kokios formos surogacijos praktiką, nes ją taikant moteris ir vaikas tampa priemonėmis;
- tvirtina, kad bet kokios formos surogacija, tiek vadinamoji „altruistinė“, tiek ir komercinė, yra moderni vergovės ir prekybos žmonėmis forma;
- atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Parlamentas, ne kartą pasmerkęs surogacijos praktiką, niekada neišskyrė jos „altruistinių“ ir „komercinių“ aspektų;
- pažymi, kad komercinės surogacijos praktika pažeidžia ne vieną tarptautinės teisės priemonę ir jose įtvirtintą asmens teisę būti apsaugotam nuo tapimo prekybos ar nuosavybės objektu;
- pabrėžia, kad nėra jokių teisinių ar etinių priežasčių įteisinti šią moteris ir vaikus žeminančią praktiką;
- reiškia susirūpinimą dėl to, kad nelabai turtingų pasaulio šalių pilietės yra naudojamos reprodukcinio turizmo tikslais;
- atkreipia dėmesį į tai, kad tokia praktika pasitaiko ir Europoje, todėl pareiškia, kad tik visiškas ir galutinis bet kokios formos surogacijos pasmerkimas yra geriausias būdas panaikinti šią žmogaus teisėms prieštaraujančią ir žmogaus orumą pažeidžiančią praktiką.“

Mes, toliau pasirašiusieji, raginame Seimą laikytis savo priimtos pozicijos ir atmesti bet kokius bandymus įtvirtinti surogaciją Lietuvos teisinėje sistemoje.

%%Jūsų parašas%%

2,832 parašai

Pasidalink kreipimusi

     

© 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.