img

Mokslinis – praktinis seminaras. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas”

Mokslinis – praktinis seminaras. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas”

Data: 2021-10-08, 10 val.

Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas (Gimnazijos g. 7, Kaunas).

Mokslinio-praktinio seminaro tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, kartu pristatant ir inovatyvias mokymo (IPU) bei mokymosi (IPUSi) priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos (SLURŠ) įgyvendinimui.

Mokslinis-praktinis seminaras skirtas:

  • mokytojams (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojams, taip pat dėstantiems kitą dalyką nei išvardinta),
  • mokyklų visuomenės sveikatos specialistams (toliau – VSC),
  • mokyklų socialiniams darbuotojams (MSD).

Pageidautina, kad iš mokyklos dalyvautų kelių narių skirtingų dalykų atstovų komanda (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo ir VSC).

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢̨ 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐦𝐮𝐬 sustabdyta, visos vietos jau užimtos.

Po mokymų bus išduodami pažymėjimai.

SVARBU. Dalyvaujantys mokymuose asmenys privalo turėti galimybių pasą, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatytų reikalavimų dėl COVID- 19.

 

2021 m. spalio 8 d. vyks mokslinis-praktinis seminaras „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“.

Mokslinio-praktinio seminaro tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, kartu pristatant ir inovatyvias mokymo (IPU) bei mokymosi (IPUSi) priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos (SLURŠ) įgyvendinimui.

Projekto vadovės, Vytauto Didžiojo universiteto profesorės, Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos Birutės Obelenienės teigimu, projektas „Atviri gyvenimui“ suteikė galimybę padėti mokytojams jaunimo lytinės sveikatos ugdyme ir rizikingo elgesio prevencijoje mokslinę informaciją pateikti patraukliai ir suprantamai. „Kurdami priemones subūrėme specialistus, kurie tiesiogiai dalyvavo rengiant ir SLURŠ programą: gydytoją neonatologę doc. dr. E. Markūnienę, psichiatrą Gintautą Vaitošką, gydytoją genetiką prof. Danielių Serapiną ir kitus“, – teigė B. Obelenienė.

„Gyvename neribotos informacijos laikais, kai kiekvienas galime savarankiškai pasidomėti bet kuria mus dominančia tema. Visgi ši informacijos dovana kartu yra ir našta, nes žmogui, o ypač jaunam, joje sunku atsirinkti. Todėl mokyklų bendruomenių vaidmuo informuojant jauną žmogų yra nepamainomas, ypatingai temomis, kurios anksčiau ar vėliau ateina į kiekvieno gyvenimą. Tam, kad tai darytume kokybiškai, turime ir patys pasiruošti“, – teigė projekto koordinatorė, seminarą organizuojančio Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė.

Seminare prof. dr. B. Obelenienė aptars vaisingumo išsaugojimo principus, vaisingumo neurofiziologiją bei hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą. Doc. dr. Eglė Markūnienė kalbės apie besilaukiančios mamos ir vaiko prenatalinėje vystymosi fazėje poreikius. Psichologė, šeimų konsultantė, LSMU Sveikatos psichologijos katedros docentė doc. dr. G. Širvinskienė seminaro dalyvius supažindins su nėščiosios emocine būsena, iššūkiais ir pagalbos jai galimybėmis. Teisininkė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė prof. dr. V. Vasiliauskienė trumpai apžvelgs gyvybės apsaugą iki gimimo, o teisininkas, Rengimo šeimai asociacijos vadovas R. Aušrotas pristatys vaiko teisių ir tėvų atsakomybės teisinius aspektus. Psichoterapeutas, psichologijos ir psichoterapijos paslaugų klinikos „Kitas aš“ gydytojas G. Vaitoška kalbės apie jaunimo pasirinkimus porų santykiuose. Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Julija Sinicienė apžvelgs projekto „Atviri gyvenimui“ sukurtų priemonių taikymo atnaujintam ugdymo dalykų turiniui galimybes. Projekto koordinatorė Diana Karvelienė pristatys projekto interneto svetainę „Atviri gyvenimui“, apžvelgs temines IPU sritis. Visi prelegentai pristatys projekto „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“ metu sukurtus IPU ir IPUSI produktus.

Seminarą organizuoja VDU Katalikų teologijos fakultetas, Laisvos visuomenės institutas ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija.

Seminarą finansuoja Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

 

 

© 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.