img

„Žygyje už gyvybę“ kalbėjęs D. Trumpas: „Kovojame už tuos, kurie neturi balso“

„Žygyje už gyvybę“ kalbėjęs D. Trumpas: „Kovojame už tuos, kurie neturi balso“

Sausio 24 d. Donaldas Trumpas tapo pirmuoju pareigas einančiu JAV prezidentu, gyvai sudalyvavusiu kasmetiniame Žygyje už gyvybę (March for Life) nuo tada, kai jis buvo pradėtas 1974 metais.

Kreipdamasis į šimtatūkstantinę susirinkusiųjų minią šalies vadovas sakė: „Esame čia dėl labai paprastos priežasties: ginti kiekvieno vaiko, gimusio ir negimusio, teisę išpildyti jam Dievo suteiktą potencialą. Keturiasdešimt septynerius metus amerikiečiai iš visos šalies čia keliavo tam, kad gintų gyvybę, ir šiandien aš, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, didžiuojuosi galėdamas būti kartu su jumis.“

D. Trumpas atkreipė dėmesį, kad judėjimas už gyvybę (angl. pro-life) vis jaunėja, taip pat jame vis daugėja moterų. Tačiau svarbiausia, jis pastebėjo, kad judėjimą už gyvybę motyvuoja ne neapykanta, bet tyra, nesavanaudiška meilė: „Jaunimas yra Žygio už gyvybę širdis, ir jūsų karta yra tai, dėl ko Amerika tampa tauta už šeimą, už gyvybę. Gyvybės judėjimui vadovauja stiprios moterys, nuostabūs tikėjimo lyderiai ir drąsūs studentai, kurie puoselėja palikimą, kurį mums paliko prieš mus buvę iniciatoriai, siekę žadinti mūsų tautos sąžinę ir ginti savo piliečių teises. Jūs rūpestingai ir gailiaširdiškai priimate mamas. Jūsų varomoji jėga yra malda, o motyvacija – tyra, nesavanaudiška meilė.“

„Kiekvienas vaikas yra brangi ir šventa Dievo dovana, – tęsė jis, – turime kartu saugoti, branginti ir ginti kiekvieno žmogaus gyvenimo orumą ir šventumą. Pamatę kūdikio atvaizdą įsčiose, pajuntame Dievo kūrinio didybę. Laikydami naujagimį rankose, pažįstame begalinę meilę, kurią kiekvienas vaikas atneša šeimai. Stebėdami augantį vaiką, matome spindesį, kuris spinduliuoja iš kiekvieno žmogaus sielos. Viena gyvybė pakeičia pasaulį…“

Tuomet D. Trumpas paaiškino veiksmus, kurių jis ir jo administracija ėmėsi siekdami saugoti negimusių vaikų gyvybes. Pavyzdžiui, atkūrė ir išplėtė Meksiko miesto politiką, gynė religinių organizacijų ir medicinos specialistų sąžinės teises, 187 teisėjus paskyrė „taikyti Konstitucija taip, kaip ši parašyta“ ir išleido naują federalinės Title X programos taisyklę, kuri privertė abortus atliekančius verslus fiziškai ir finansiškai atskirti abortų ir kontracepcijos paslaugas. Dėl to Planuotos tėvystės organizacija – didžiausia aborto paslaugų tiekėja JAV – pasitraukė iš minėtos programos ir neteko maždaug 60 mln. dolerių, kuriuos gaudavo iš mokesčių mokėtojų. D. Trumpas sakė „pranešęs Kongresui vetuosiąs bet kokius įstatymus, kurie silpnintų gyvybei palankią politiką arba skatintų žmogaus gyvybės sunaikinimą“ bei teigė, kad jo administracija negimusią gyvybę gynė Jungtinėse Tautose.

Prezidentas kalbą tęsė pasakodamas apie savo administracijos pastangas ginti žodžio laisvę universitetų miesteliuose: „Jeigu universitetai nori gauti mokesčių mokėtojų pinigus, jie privalo paisyti Pirmosios [Konstitucijos] pataisos garantuojamos teisės laisvai reikšti savo mintis. Jei jie to nedarys, sulauks didžiulės finansinės baudos, kurios mokėti jie nenorėtų.“

„Kovojame už tuos, kurie neturi balso. Ir mes laimėsime, nes žinome, kaip tai padaryti“, – teigė D. Trumpas. Jis sakė „paraginęs Kongresą […] ginti gyvenimo orumą ir priimti įstatymus, draudžiančius atlikti abortą vėlyvoje nėštumo stadijoje, kai vaikas ir mamos įsčiose gali jausti skausmą.“

Tuomet prezidentas aptarė tai, ką vadina „radikaliomis ir ekstremaliomis pozicijomis“, kurias užima kai kurie demokratai ir įstatymų leidėjai įvairiose valstijose. Taip pat D. Trumpas kalbėjo apie 2019 m. Niujorke priimtą įstatymą, kuris „leis kūdikį iš mamos įsčių išplėšti iki pat gimdymo“, bei apie Virdžinijos įstatymų leidėjų pastangas priimti kraštutinius abortus skatinančius įstatymus.

JAV prezidentas pastebėjo, kad Žygis už gyvybę taip pat švenčia „100-ąsias Devynioliktosios [Konstitucijos] pataisos, kuri amžino įtvirtino moterų teisę balsuoti, metines“. „Šiandien milijonai nepaprastų moterų visoje Amerikoje savo balso teisę naudoja kovodamos už teisę į gyvybę (ir kitas Nepriklausomybės Deklaracijoje nurodytas teises)“, – teigė šalies vadovas.  

Baigiamuosiuose pastebėjimuose D. Trumpas paminėjo gyvybę ginančių žmonių kasdien atliekamą darbą ir skyrė laiko pabrėžti kiekvieno žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą, vertę. Prezidentas kalbėjo: „Dešimtys tūkstančių amerikiečių šiandien susirinko ne šiaip stodami už gyvybę – matyti, kaip jie didžiuojasi tai darydami kartu… Jūs gyvybę ginate kiekvieną dieną. Jūs aprūpinate namais, ugdymu, darbais ir sveikatos priežiūra moteris, kurioms pasitarnaujate. Jūs randate mylinčias šeimas vaikams, neturintiems nuolatinių namų. Jūs rengiate kūdikio sutiktuves besilaukiančioms motinoms. Jūs Dievo malonės skleidimą paverčiate savo gyvenimo misija.“

„O visoms čia esančioms mamoms noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės jumis ir pripažįstame, kad motinos yra herojės. Jūsų stiprybė, atsidavimas ir motyvacija yra mūsų tautos jėga. Jūsų dėka mūsų šalis yra palaiminta turėdama tiek nuostabių sielų, kurios pakeitė pasaulio istoriją. Mes nežinome, ką mūsų dar negimę piliečiai pasieks, kokių svajonių turės, kokius šedevrus jie sukurs ir atradimus padarys. Tačiau žinome štai ką: kiekviena gyvybė į šį pasaulį atneša meilę, kiekvienas vaikas šeimai teikia džiaugsmą, kiekvienas asmuo nusipelno būti ginamas. Ir svarbiausia, mes žinome, kad kiekvieno žmogaus siela yra dieviška, o kiekvienas žmogus – gimęs ar negimęs – yra sukurtas pagal Visagalio Dievo paveikslą […] Turėdami atkaklią viltį, laukiame visų palaiminimų, kurie kils iš grožio, talento, ketinimų, kilnumo ir malonės, kuriuos atsineša kiekvienas Amerikos vaikas“, – kalbą Žygyje už gyvybę baigė JAV prezidentas D. Trumpas.  

© 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.