img

JAV reikalaujama gydyti abortą išgyvenusius kūdikius

JAV reikalaujama gydyti abortą išgyvenusius kūdikius

JAV vyriausybės agentūra Centers for Medicare & Medicaid Services (toliau – CMS), kuri atsakinga už įvairių vyriausybės sveikatos priežiūros programų administravimą, savo regioniniams centrams išleido naujas veiklos gaires. Pasak jų, ligoninės privalo abortą išgyvenusius kūdikius tirti ir gydyti taip pat gerai kaip ir neišnešiotus naujagimius.

CMS, kuri priklauso JAV Sveikatos ir socialinių reikalų departamentui, dar kartą išleido gaires, kuriose naujai suformulavo nuostatus, derančius su Skubios medicinos pagalbos ir gimdymo įstatymu (toliau – EMTALA) bei Gyvų gimusių kūdikių apsaugos įstatymu.

„Gairėmis patikslinama, kad visi kūdikiai gimimo metu tampa teisės subjektais“, – teigė Amerikos akušerių ir ginekologų asociacijos, kurios nariai pasisako už žmogaus gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, vykdomoji direktorė dr. Donna Harrison. „Ši apsauga jau daugelį dešimtmečių yra galiojančių įstatymų dalis, tačiau jos buvo arba nepaisoma, arba ji nebuvo vykdoma. Abortą išgyvenę kūdikiai galėjo būti paliekami mirti nesuteikiant jiems pagalbos arba sąmoningai nužudomi.“

Finansavimą per programą Medicare gaunančios ligoninės gimdyvėms patekus į skubios pagalbos skyrių, privalo joms, jų negimusiems kūdikiams ir naujagimiams atlikti medicininę patikrą. Visi kūdikiai, kuriems reikalinga skubi medicininė pagalba, įskaitant ir išgyvenusius abortą, turi šiose ligoninėse gauti  gydymą, kuris stabilizuotų jų sveikatą, o to pasiekti nepavykstant – turi būti perkelti į kitą specializuotą ligoninę.

CMS pabrėžia, kad susirūpinimą dėl to, kaip ligoninės laikosi šių taisyklių, „galima pranešti Valstybinei tyrimų agentūrai arba CMS regioniniam biurui“. „Skundus gali teikti pacientai, šeimos nariai, sveikatos priežiūros specialistai ir kitos suinteresuotosios šalys“, – teigia agentūra ir priduria, kad nors EMTALA įgyvendinamas vyksta „skundų teikimo pagrindu“, tačiau pats įstatymas nėra „žaibiško reagavimo mechanizmas įvykio metu, šiuo atveju – po aborto gyvo gimusio kūdikio gimimo metu“.

„Kol JAV įstatymai nepripažįsta mūsų pažeidžiamiausių pacientų žmogiškojo orumo, nė vieno iš mūsų teisės nėra saugios“, – teigė Amerikos pediatrų kolegijos vykdomoji direktorė dr. Michelle Cretella. „Tvirta CMS laikysena prieš vaikžudystę yra žingsnis teisinga linkme.“

parengta pagal HHS Agency Requires Abortion Survivors to Be Treated

© 2019 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.