img

GRUPĖ ORGANIZACIJŲ KREIPĖSI Į SEIMĄ PRAŠYDAMOS B. SABATAUSKAITĖS NESKIRTI KONTROLIERE

GRUPĖ ORGANIZACIJŲ KREIPĖSI Į SEIMĄ PRAŠYDAMOS B. SABATAUSKAITĖS NESKIRTI KONTROLIERE

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI     

2021 m. kovo 24 d.

 

Grupė organizacijų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius prašydamos nepritarti Birutės Sabatauskaitės skyrimui Lygių galimybių kontroliere (toliau – Kontrolierė).

Jos atkreipia dėmesį, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turėtų proporcingai rūpintis įvairių asmenų grupių nediskriminavimu ir lygių teisių užtikrinimu. Nešališkumas, teisingumas, objektyvumas, asmeniškumų vengimas, neutralumas politinio proceso dalyvių atžvilgiu, simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms nedemonstravimas – to iš Lygių galimybių kontrolieriaus reikalauja Lygių galimybių ir Valstybės tarnybos įstatymai.

Kreipimesi rašoma, kad ligšiolinė B. Sabatauskaitės veikla leidžia manyti, kad teisininkė rūpintųsi išimtinai kelių konkrečių asmenų grupių teisėmis ir interesais, kadangi teisininkė šališka jų atžvilgiu, kas atsispindi jos ilgą laiką vadovaujamo Lietuvos žmogaus teisių centro (toliau – Centras) veikloje.

Formaliai Centras siekia ginti įvairių grupių žmogaus teises, tačiau stebint kasdienę organizacijos veiklą, dalyvavimą politiniame procese ir viešajame gyvenime, komunikaciją jo angažuotumas tam tikrais klausimais yra akivaizdus.

„Girdėjome teiginius, kad B. Sabatauskaitė – plataus profilio teisininkė, dirbanti su įvairiomis asmenų grupėmis. Kita vertus, akivaizdūs jos veiklos prioritetai. Centras daug metų itin aktyviai dirba LGBT poreikių srityje, pastaruoju metu galime stebėti suaktyvėjimą ir agituojant už Stambulo konvenciją, kuria būtų įteisinta socialinė lytis. B. Sabatauskaitei nereikia dėl to teisintis. Centras, kaip nevyriausybinė organizacija, gerai dirba pasirinktoje siauroje srityje. Tačiau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai – turinčiai užtikrinti nešališkus, sąžiningus ir teisingus sprendimus įvairioms grupėms nuo senolių ir neįgaliųjų iki vienišų tėvų ir skurstančiųjų – toks siauras požiūris būtų nederamas. Žinoma, galima sakyti, kad Centro darbas neparodo, kokia B. Sabatauskaitė būtų Kontrolierės pareigose, tačiau tuomet jos patirtis šioje įstaigoje taip pat neturėtų būti traktuojama kaip argumentas, kodėl ji turėtų būti paskirta Kontroliere“, – teigia kreipimąsi Seimui perdavusios Nacionalinės šeimos ir tėvų asociacijos pirmininkė prof. Violeta Vasiliauskienė. 

Kreipimesi taip pat pastebima, kad B. Sabatauskaitės vadovaujamo Centro komunikacijos kanalai gali būti traktuojami ir kaip kanalas vienos iš valdančiųjų partijų politinei darbotvarkei palaikyti. Pagrindinės Centro komunikacijos temos visiškai sutampa su valdančiosios Laisvės partijos eskaluojamais politiniais sprendimais, o Centro ar jo vadovės viešuose pasisakymuose neteko rasti nė vieno atvejo, kai būtų nepritariama šios partijos pozicijai.

„Manome, kad tokia darbo sinchronizacija su viena partija signalizuoja apie negebėjimą ar nenorėjimą būti neutraliu politinio proceso dalyvių atžvilgiu“, – teigia V. Vasiliauskienė.

Apie planus B. Sabatauskaitę skirti Lygių galimybių kontroliere Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pranešė kovo viduryje. Naujiena susilaukė didelio ažiotažo dėl to, kad B. Sabatauskaitės vadovaujama organizacija daugiausiai užsiima LGBT teisėmis bei dėl galimo ryšio tarp B. Sabatauskaitės, kaip įtakingo parlamentaro socialdemokrato Juliaus Sabatausko dukros, skyrimo į Lygių galimybių kontrolieres taip užtikrinant socialdemokratų paramą liberalų teikiamam kandidatui į Konstitucinio Teismo teisėjus Vytautui Mizarui.

Kontaktas informacijai

Violeta Vasiliauskienė

Tel. nr. 867051451 , el. p. vasiliauskiene.violeta@gmail.com

 

 

2021 03 22 Dėl Sabatauskaitės neskyrimo Lygių galimybių kontroliere

 

© 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.