img

Homoseksualų santuoka nėra pilietinė teisė (II dalis)

Homoseksualų santuoka nėra pilietinė teisė (II dalis)

Pirmąją dalį skaitykite čia

Nors pilietinė teisė yra skirta užtikrinti lygybę konkrečiais teisės klausimais, tai yra tik vaizdo dalis. Yra senas pasakymas – lygybė lygiems, nelygybė nelygiems. Kitaip tariant, kai teisė vienodai taikoma visiems konkrečios klasės nariams, taip yra todėl, kad daroma prielaida, jog šioje klasėje nėra esminių skirtumų, trukdančių vienodai taikyti šią teisę. Pasinaudojant homoseksualų bendruomenės naudojamu pavyzdžiu, tai yra priežastis, kodėl Jimo Crowo įstatymai prieš skirtingų rasių asmenų santuokas buvo panaikinti kaip pažeidžiantys pilietines teises.

Pripažinta, kad vyrai buvo vyrai, moterys buvo moterys; rasė nėra susijusi su lytiškumu, taigi nėra įtikinamo skirtumo tarp rasių, kuris trukdytų laisvai sudaryti santuoką. Iš esmės, senųjų draudimų santuoką sudaryti skirtingų rasių asmenims panaikinimas remia tradicinę santuoką, nes įstatymas pripažįsta, kad bet koks vyras gali vesti bet kurią moterį. Taip rasistiniai Jimo Crowo santuokos įstatymai buvo tikrieji nelygybės pavyzdžiai, nes jie siūlė skirtį taikant teises, o ši skirtis iš tikrųjų nebuvo reikšminga. Bet kuris vyras gali susituokti su bet kuria moterimi, ir kiekvieno vyro teisė sudaryti santuoką su bet kuria moterimi negali būti pažeista.

Tačiau tai nereiškia, kad nėra atvejų, kai atsiranda tikras skirtumas, reikalaujantis kitokio traktavimo. Pavyzdžiui, kiekvienas gydytojas turi teisę ieškoti darbo, bet ne kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti būti gydytoju. Medicinos licencijos neturintis asmuo neturi teisės naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir praktikuoti mediciną kaip licencijuotas asmuo, ir to įvardinimas nėra pilietinių teisių pažeidimas, kadangi licencijos turėjimas yra esmingai svarbus medicinos praktikavimui. Asmuo be aukštojo išsilavinimo neturi tokių pačių teisių kaip aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, o saugumo patikros nepraėjęs asmuo negali reikalauti tokių teisių ir privilegijų, kurios atsiranda praėjus saugumo patikrą. Šių kvalifikacijų neturintys asmenys nėra traktuojami taip pat, kaip jas turintys, nes jų turėjimas yra būtinas šioms individų klasėms.

Visi suprantame, kad tai yra tikri savitumai, būdingi profesijoms ar situacijoms, ir kad pasakymas, jog šie savitumai sukuria tikrus skirtumus, nėra diskriminacija ar pilietinių teisių pažeidimas. Taip yra todėl, kad reikalą turime ne su dirbtinai primesta nelygybe, bet su tam tikrų apibrėžimų ribomis. Teisininkas apibrėžiamas kaip tas, kuris turi teisę praktikuoti teisę, ir to pasakymas nereiškia išankstinių nuostatų prieš tuos, kurių profesija neapima teisės praktikuoti teisę gavimo. Universiteto absolventas apibrėžimas kaip asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą, o to pasakymas – ir fakto atspindėjimas įstatyme – nereiškia išankstinių nuostatų, prieš tuos, kurių kvalifikacija neapima aukštojo išsilavinimo.

Taigi matome, kad viskas grįžta prie apibrėžimų. Vienalyčių santuokų lobistai aplenkė santuokos apibrėžimo klausimą teigdami universalią kiekvieno žmogaus teisę sudaryti santuoką su bet kuriuo asmeniu. Bet maža naudos iš tvirtinimo, kad vienos lyties asmenų santuoka yra pilietinė teisė, tuo pačiu metu vengiant santuokos instituto apibrėžimo klausimo. Akivaizdu, kad vienalyčių santuokų lobistai taip elgiasi todėl, kad negali pasiūlyti santuokos apibrėžimo, kuris leistų tuoktis homoseksualams ir tuo pačiu neapimtų kitų mažiau malonių susitarimų (pavyzdžiui, poligamijos, poliandrijos, incesto, pedofilijos).

Esama bendro supratimo, kad santuoka yra unikalus santykis, kuris yra nuolatinis ir tikėtinai prokreacinis, kas reiškia, kad jis apima lytinius santykius. Ne visos santykių rūšys apima lytinius santykius. Draugystė, kraujo ryšiai, profesiniai santykiai – visi šie ryšiai gali būti labai stiprūs, bet jie nėra santuokiniai, nes neapima lytinių santykių. Ir tai yra gerai. Teiginys, kad santuokiniai santykiai turi apimti lytinius santykius neturi išankstinio nusistatymo prieš tuos santykius, kurie neapima santykiavimo. Ir – kitaip nei rasė – galimybė užsiimti lytiniais santykiais yra esmingai susijusi su tuo, kas yra santuoka; kadangi galėjimas užsiimti lytiniais santykiais priklauso nuo lyties, lytis yra esmingai svarbi santuokai. Paprasčiausias teigimas, kad taip yra, nėra pilietinių teisių pažeidimas.

Laukite tęsinio.

versta pagal Homosexual Marriage is not a Civil Right

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.