img

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (II)

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (II)

Grace Melton

Pirmąją teksto dalį apie Jungtinių Tautų politizavimo ir žmogaus teisių perprasminimo tendencijas kviečiame skaityti čia.

Religijos laisvės apsauga valdant D. Trumpo administracijai

Laimei, tai yra labai svarbūs religijos laisvės klausimai, kuriuos JAV Kongresas, teismai ir D. Trumpo administracija stengėsi spręsti šalies viduje. Pavyzdžiui, administracija ne vienoje Aukščiausiojo Teismo byloje, sprendžiančioje konfliktus tarp religijos laisvės ir seksualine orientacija bei lyties tapatybe grįstos politikos, pateikė trumpus išdėstymus. Kepyklėlės Masterpiece Cakeshop byloje Aukščiausiasis Teismas palaikė tortų kūrėjo Jacko Phillipso teises savo talentu neprisidėti prie tos pačios lyties asmenų santuokos sampratos skatinimo. Sprendimas atitiko prieš dvejus metus Teismo priimtą kitą sprendimą byloje Obergefell prieš Hodges. Pastarajame konstatuota, kad „daugelis, tos pačios lyties asmenų santuoką laikančių netinkama, tokią išvadą priima remdamiesi doromis ir garbingomis religinėmis ar filosofinėmis prielaidomis, ir neniekinami nei jie, nei jų įsitikinimai.“

Panašiai ir Fulton byloje, aktualioje tikėjimu grįstai organizacijai – Katalikų socialinei tarnybai. Jos veikla atspindi Katalikų Bažnyčios mokymą, kad kiekvienas vaikas nusipelno tiek motinos, tiek tėvo. JAV Teisingumo departamentas Filadelfijos sprendimą nutraukti organizacijos sutartį dėl globos apibūdina kaip prieštaraujantį Konstitucijai. Departamentas teigė: „[Filadelfijos sprendimas] tyrimui atrinko tik religines organizacijas, darydamas užuominą, kad religiniai įsitikinimai yra paprasčiausias pretekstas diskriminacijai“ ir „numatydamas religinių įsitikinimų ir praktikų neteisėtumą“. Nors nė vienas asmuo neturėtų būti diskriminuojamas dėl to, kad jis ar ji laiko save homoseksualiu ar translyčiu, pritarimas tiesai apie santuoką ir biologinę lytį nėra diskriminacija.

Taip pat Teisingumo departamentas šiais metais prisidėjo gindamas biologinę realybę, pasisakydamas už moterų ir mergaičių galimybę varžytis tik moterų sporte. JAV jau seniai gina amerikiečių teisę vadovaujantis sąžinės laisve prieštarauti abortams ir kontracepcijai. Tą patvirtina ir Aukščiausiojo Teismo bylos, ir neseniai Trumpo administracijos Sveikatos ir socialinių reikalų departamente įsteigtas Sąžinės skyrius. JT traktavimas, kad Amerikos žmonių ir organizacijų religiniai įsitikinimai yra neteisėti, kelia susirūpinimą dėl JT suverenumo ir šališkumo.

Platesnė tendencija

Shaheedo pranešimas yra ypač ryškus problemos pavyzdys, tačiau jis nėra išskirtinis.

Apsvarstykime abortus. Nors teisės į gyvybę apsauga yra įtvirtinta tarptautinėje teisėje, JT organai ir už žmogaus teises atsakingi pareigūnai nuolat iš naujo aiškina teises į sveikatą, lyčių lygybę ir net pačią teisę į gyvybę įtraukdami moters teisę į abortą. Tokie JT subjektai kaip JT Gyventojų fondas, Pasaulio sveikatos organizacija, JT Vystymo programa ir JT Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinys skatina „saugių“ abortų galimybę ir įtraukia abortus kaip moterų ir mergaičių „seksualinės ir reprodukcinės sveikatos“ komponentą.

Teisė į religijos laisvę taip pat yra puolama. Tiek Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tiek Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas aiškiai gina laisvę reikšti savo religinius įsitikinimus privačiai ir viešai, taip pat individualiai ar bendruomenėje. Tarptautinė teisė pabrėžia sąžinės svarbą: sąžinės laisvė kartu su minties laisve bei religijos ar tikėjimo laisve priskiriamos teisėms, nuo kurių nukrypti draudžiama net nepaprastosios padėties atveju (angl. non-derogable rights). Nepaisant JT ar liberalių elitų vyraujančių nuotaikų, ši teisė išreikšti savo įsitikinimus turi būti taikoma tiems, kurie išpažįsta tradicinius įsitikinimus apie vyro ir moters sukūrimą, santuokos apibrėžimą ir gyvenimo šventumą, įskaitant negimusiųjų gyvybę.

Iš dalies problema yra tame, kad JT žmogaus teisių ekspertų atrankos procesas yra labai politizuotas ir dažnai baigiasi kontroversiškų asmenų pasirinkimu. Pastarieji pirmenybę teikia ne pareigai laikytis tarptautinių susitarimų dėl žmogaus teisių, o savo ideologiniams įsitikinimams. Pavyzdžiui, naujoji specialioji pranešėja fizinės ir psichinės sveikatos klausimais Tlaleng Mofokeng atvirai pasisako už prostitucijos dekriminalizavimą ir yra abortų praktikė, daugiau nei dešimtmetį teikusi abortų paslaugas.

Šią vasarą JT nepriklausomas ekspertas apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais Victoras Madrigalas-Borlozas paskelbė pranešimą apie „vadinamąją [lytinio potraukio] pakeitimo terapiją“. Jame ekspertas pasmerkė religiškai motyvuotų šeimos narių ar terapeutų pagalbą asmeniui, norinčiam patogiai jaustis savo kūne ar kovojančiam su potraukiu tos pačios lyties atstovams. Visgi, kaip pažymėjo mano kolega Ryanas Andersonas, raginimai taikyti tokių terapijų draudimus „[nustatyto] ideologinį draudimą, nes valstybė nesutinka su tam tikrų specialistų požiūriu. Jis nukreiptas ne prieš žalingas praktikas, bet prieš konkrečias vertybes.“  

JT specialusis pranešėjas teisės į privatumą klausimais Josephas Cannatacis šiuo metu kviečia teikti informaciją jo naujam pranešimui, kuris „nagrinės vaikų privatumo teises ir kaip vystantis vaiko autonomijai ši teisė sąveikauja su kitų asmenų interesais“. Ataskaita nagrinės tokius klausimus kaip „asmens tapatybės ugdymas […], įskaitant lyties tapatybę ir raišką“ bei „vaiko seksualinis vystymasis ir privačių erdvių internete ir atsijungus nuo tinklo, kuriose galima tyrinėti savo seksualumą, svarba.“ Nereikia daug kūrybiškumo įsivaizduoti, kokias rekomendacijas šis pranešėjas įtrauks į pranešimą: daugelis iš jų kenks tėvų teisėms ir religijos laisvei.

Saugokite pamatines teises – neišradinėkite naujų

Aptartais ir kitais daugybe atvejų JT žmogaus teisių mechanizmai iškelė savo liberalios politikos tikslus aukščiau pamatinių žmogaus teisių, kurios buvo kodifikuotos tarptautinėse sutartyse. Pastarieji pranešimai pateikia papildomų įrodymų, kodėl siekiant pamatinių teisių apsaugos viso pasaulio žmonėms JT Generalinė asamblėja turi imtis veiksmų JT žmogaus teisių biurokratų suvaldymui.

Asmenis, kurių pamatinės žmogaus teisės yra pažeidžiamos, galima ir reikia ginti remiantis galiojančiais žmogaus teisių įstatymais ir normomis, nepaisant jų rasės, tautybės, lyties, seksualinės orientacijomis ar bet kokių kitų savybių. JTO valstybės narės ir žmogaus teisių gynėjai turėtų skatinti ir ginti pamatines, natūralias žmogaus teises, o ne iš naujo apibrėžinėti ar naikinti teises remiantis savo politinėmis preferencijomis. Taip pat JT žmogaus teisių ekspertai ir biurokratai neturi nei kurti, nei skatinti naujų teisių be valstybių narių leidimo, ypač kai tokios naujos teisės kenkia ar kelia grėsmę pamatinėms žmogaus teisėms, kurias saugo tarptautinės sutartys.

Kaip pabrėžiama Neatimamų teisių komisijos pranešime, „Kruopščiai sutarta šių dokumentų kalba yra svarbi. Jei sutartos formuluotės ir supratimas yra atmetami arba neatpažįstamai iškraipomi, žmogaus teisių kalba tampa nuolat kintanti ir atsieta nuo principo“. Didesnė pagarba pamatinėms teisėms ir žmogaus orumui yra būtent tai, ko Jungtinėms Tautoms reikia dabar.

šaltinis: The Threat to Life and Liberty from the United Nations’ Abuse of Human Rights

© 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.