img

LIETUVOS GYVENTOJŲ NUOMONIŲ APKLAUSA

LIETUVOS GYVENTOJŲ NUOMONIŲ APKLAUSA

2022 m. kovo 10-19 dienomis Laisvos visuomenės instituto užsakymu, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus atlikto reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuo 18 m. ir vyresni (N=1005), kuriame pateikti du klausimai, susiję su lyčiai neutralios partnerystės įstatymo vertinimu: teirautasi, ar gyventojai pritaria Partnerystės įstatymui, kuris įstatymiškai įteisintų tos pačios lyties asmenų šeimas; taip pat, ar jie pritartų tokio įstatymo svarstymui Seime nepaprastosios padėties Lietuvoje sąlygomis dėl karo Ukrainoje.

Respondentai atrinkti tikimybinės atrankos principu išlaikant populiacijos proporcijas pagal amžių, lytį ir gyvenamąją vietą. Tyrimas atliktas 25 miestuose ir daugiau nei 40 kaimų, taikant mišrų duomenų rinkimo būdą: imant tiesioginius akivaizdinius interviu ir interviu telefonu.

Daugiau informacijos pateikta skaidrėse:

2022 m. Visuomenės nuomonė apie partnerystės įstatymą. Vilmorus

 

Detali informacija pateikta čia:

2022 m. Visuomenės nuomonė apie partnerystės įstatymą. Vilmorus (detali)

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.