img

LVI: Į Diplomatinės tarnybos įstatymą norima įterpti lyčiai neutralios partnerystės sąvoką

LVI: Į Diplomatinės tarnybos įstatymą norima įterpti lyčiai neutralios partnerystės sąvoką

Šiandien (balandžio 26 d.) LR Seime svarstomi Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama reformuoti diplomato tarnybą, padaryti ją patrauklesnę ir konkurencingesnę, numatant diplomatui ir jo šeimai atitinkamas socialines garantijas.

Vienas iš pasiūlymų – jog diplomato šeimos narių sąvoka apimtų ir partnerius, kuriems būtų taikomos tokios pačios garantijos, kurias įstatymas numato diplomato sutuoktiniui. Svarstant pasiūlymą Užsienio reikalų komitete jam buvo pritarta.

Iš pasiūlymo argumentacijos bei svarstymo komitete pateiktų pasiūlymo rengėjo pastabų darytina išvada, jog pasiūlymo tikslas yra į Diplomatinės tarnybos įstatymą įvesti visiškai naują partnerių sąvoką, kurios Lietuvos teisėje dar nėra, t. y. asmenų (nepriklausomai nuo lyties), gyvenančių registruotoje partnerystėje ir neturinčių tikslo ateityje sukurti šeimos teisinius santykius santuokos būdu.

Laisvos visuomenės institutas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje lyčiai neutralios partnerystės instituto nėra. Nesant priimto partnerystės teisinį institutą reglamentuojančio įstatymo, negali atsirasti (ir įstatyme būti įtvirtintos) su šiuo teisiniu institutu siejamos teisės ir pareigos.

LR diplomatinę tarnybą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose gali atsirasti (būti suformuluotos) tik tokios teisės normos, kurios atitinka LR Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytas šeimos teisinių santykių atsiradimą reglamentuojančias teisės normas.

Be to, nei LR Konstitucija, nei kiti įstatymai nereikalauja, jog lyčiai neutralios partnerystės teisinis institutas (ir su tuo susijęs teisinis reguliavimas) būtų nustatytas

Kaip rodo LVI užsakyta apklausa, absoliuti dauguma Lietuvos piliečių nepritaria vienos lyties asmenų santykių reguliavimui registruotos partnerystės būdu (Partnerystės įstatymo priėmimui).

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.