img

Seime – lemtingas balsavimas dėl garantijų šeimoms

Seime – lemtingas balsavimas dėl garantijų šeimoms

Šį ketvirtadienį Seimas balsuos dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų ir lydinčių teisės aktų projektų. Šie projektai beveik puse metų buvo derinami su šeimų, tėvų ir vaikų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, perėjo daug sudėtingų kliūčių bei patyrė didelį pasipriešinimą įvairiose svarstymo stadijose. Tiesa, kad jie sprendžia ne visas vaiko teisių apsaugos sistemos problemas – nemažai jų lieka ateičiai. Tačiau, jeigu Seimas pataisas priims, tai bus didelis ir svarbus žingsnis, siekiant nustatyti teisines garantijas, kad būtų kuo mažiau nepagrįstų valstybės intervencijų į šeimą bei vaikų paėmimų.

Todėl kviečiame visus palaikyti pataisas pagal savo galimybes. Paprašykime Seimo narių balsuoti už pataisas, parašydami jiems laišką (Seimo narių el. pašto adresus rasite čia). Arba sudalyvaukite Seimo plenariniame posėdyje ketvirtadienį 11 val. 25 min. (darbotvarkė gali šiek tiek keistis, ją sekti galite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1ccca522577311e98bc2ba0c0453c004).

Žemiau pateiktoje lentelėje susipažinkite su naujovėmis, kurios įsigaliotų, priėmus pataisas. Svarbiausia iš jų – reikšmingos žalos sveikatai kriterijaus įvedimas, vaiko paėmimo atveju.

Iki šiol įstatyme yra numatyta galimybė paimti vaikius iš šeimos, nesant pavojaus jų sveikatai ar gyvybei, bet vien dėl pavojaus vaiko saugumui. Tai abstrakti formuluotė, kalbanti apie menamas grėsmes ir leidžianti teisėtai paimti vaikus, kai tai nėra būtina. Tačiau nebūtinas prievartinis vaiko atskyrimas nuo tėvų sukelia didžiulę žalą pačiam vaikui: tai gali lemti psichikos sutrikimus, kurie turi ilgalaikių pasekmių ir sunkina net suaugusio žmogaus gyvenimą. Todėl vaiko paėmimui turi būti reikšminga priežastis, o ne sąlyginai mažareikšmis incidentas.

Visoms žmogaus teisių ribojimo priemonėms galioja konstitucinis proporcingumo principas, reikalaujantis nesukelti daugiau žalos nei ta, kurios siekiama išvengti. Todėl vaiko paėmimo iš šeimos atveju yra visiškai teisinga nustatyti reikšmingos žalos sveikatai kriterijų. Pataisomis įvedamas reikšmingos žalos sveikatai kriterijus atskirtų, kada reikalinga laikinoji priežiūra (intensyvi pagalba šeimai, neišardant jos struktūros), o kada – vaiko paėmimas iš šeimos.

Dar kartą siūlome parašyti Seimo nariams laišką ir paprašyti priimti šeimoms svarbias garantijas bei užtikrinti, kad nesant pakankamai reikšmingos priežasties, pareigūnai negalėtų teisėtai atskirti vaikų nuo brangiausių ir labiausiai juos mylinčių žmonių – jų tėvų.

Negalėtume vykdyti savo veiklos be savo draugų paramos. Kviečiame paremti VšĮ Laisvos visuomenės instituto (juridinio asmens kodas „303081003“) veiklą, skiriant 2 arba 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Detalesnė informacija apie galimybes paremti yra čia: https://laisvavisuomene.lt/prisidekite/

Nuostata Dabar galiojanti Pataisos
Vaiko interesai apima šeimos ryšius Ne Taip
Principas, kad šeimai teikiama pagalba būtų kokybiška, savalaikė, veiksminga, atitinkanti šeimos poreikius Ne Taip
Pareiga informuoti tėvus, kad iš mokyklos, darželio ar kitų įstaigų apie vaiką ir šeimą yra renkama informacija Ne Taip
Nesant pavojaus ikimokyklinukas gali pabūti vienas Ne

(negali net minutės)

Taip

(su vyresniu sese ar broliu iki 15 min.)

Pareigūnų atsakomybė už neteisėtais veiksmais sukeltą žalą Ne Taip
Priverstinis, nelygiavertis tėvų bendradarbiavimas su pareigūnais Taip Ne

(bendradarbiavimas turi būti lygiavertis, atsižvelgiant į konstitucinę tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus)

Proporcingumo principas vaiko paėmimo atveju Ne Iš dalies

(numatyta pareiga išnaudoti visas kitas įmanomas priemones iki vaiko paėmimo, įvedamas reikšmingos žalos sveikatai kriterijus)

Galima skubiai paimti vaiką iš šeimos, kai kyla pavojus saugumu“, nors nėra pavojaus gyvybei ar sveikatai Taip Ne

(galima paimti tik, kai kyla toks pavojus saugumui, kuris gali sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei)

Reikšmingos žalos sveikatai kriterijus, paimant vaiką iš šeimos Ne Taip

(nustačius apsaugos poreikį pagal šį kriterijų atskiriama, kada reikalinga laikinoji priežiūra ir pagalba šeimai, o kada – vaiko paėmimas iš šeimos)

Galima paimti vaiką iš šeimos, nedalyvaujant nei vienam iš tėvų (pavyzdžiui, iš darželio) Taip Ne
Atsakomybė už melagingą pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą Ne Taip
Tėvų teisė matytis su paimtu vaiku ir palaikyti su juo ryšius Ne Taip
Pareiga pranešti apie kiekvieną galimą vaiko teisių pažeidimą Taip Ne
Žodinis nagrinėjimas teisme, dalyvaujant tėvams Ne Taip
Valstybės finansuojamas advokatas Ne Taip
Psichologinio smurto apibrėžimo papildymas Psichologiniu smurtu nelaikomas tinkamas ir pagrįstas vaikų žinių ir gebėjimų vertinimas
Nepriežiūros apibrėžimo papildymas Skurdas dėl objektyvių priežasčių nelaikomas nepriežiūra

© 2019 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.