img

I-osios tarptautinės konferencijos apie „gender“, lytį ir švietimą pareiškimas

I-osios tarptautinės konferencijos apie „gender“, lytį ir švietimą pareiškimas

 

Madrido pareiškimas dėl supratimo, pagarbos ir laisvės
2018 m. vasario 23 d., Madridas

 

Pirmą kartą vadinamoji genderizmo perspektyva tarptautinėje darbotvarkėje buvo pristatyta siekiant garantuoti vyrų ir moterų galimybių ir teisių lygybę. Šiandien ji yra tapusi autentiška genderizmo ideologija, kurios tikslai pasikeitė ir kelia pavojų demokratijai. Genderizmo ideologija įvairiais atvejais pasitelkia prievartą ir tokiu būdu tai, kas gali būti teisinga, pavertė melu.

Skirtingų sričių (medicinos, teisės, sociologijos, politikos) ekspertai ir mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš viso pasaulio, taip pat ir potraukį tai pačiai lyčiai jaučiantys homoseksualai, susirinko Madride aptarti genderizmo ideologijos judėjimo strategijų ir pasekmių. Konferencijos dalyviai nori pasidalinti su žiniasklaida ir visuomene šiomis padarytomis išvadomis:

1. Akivaizdu, kad ieškant pagarbos visiems individams ir siekiant „ugdyti priimti skirtumus“ tiek švietimo sistemoje, tiek ir visuomenėje apskritai, reikia nuveikti dar daug darbų. Būtina šviesti ir tam tikrais atvejais leisti įstatymus tam, kad vaikų ir suaugusiųjų atžvilgiu būtų išvengta smurto dėl kultūrinių, lyties, fizinių skirtumų – tokių kaip nutukimas, negalia– bei dėl lyties disforijos ar potraukio tai pačiai lyčiai.

2. Visuomenėje yra kenčiančių žmonių. Šiais žmonėmis turėtų būti pasirūpinta, jie turėtų būti apsaugoti nuo smurto, tačiau mes suprantame, kad egzistuoja skirtingi racionalūs požiūriai, kaip jiems padėti. Pavyzdžiui, vaikų lyties disforijos atveju kai kurie žmonės agituoja už vaikų brandos stabdymą ir priešingos lyties hormonų paskyrimą visam gyvenimui. Vis dėlto daug autoritetingų mokslininkų ir medicinos tyrimų atskleidė, kad toks požiūris yra žalingas. Jie siūlo kitus sprendimus ir pabrėžia poreikį tęsti tyrimus. Šių nepilnamečių tėvai, motinos ir ugdytojai taip pat kenčia ir trokšta geriausių sprendimų savo sūnų ir dukrų atžvilgiu bei nesutinka, kad šie vaikai būtų naudojami kaip ginklai ideologinėje kovoje.

3. Siekiant laisvės, pati laisvė yra eliminuojama. Genderizmo ideologijos šalininkai, prisidengdami lygybės ir pagarbos įvairovei siekiu ir naudodamiesi realia daugybės asmenų kančia bei visuomenės jautrumu, pažeidžia šias pagrindines teises ir laisves:

a) Bet kas, kas nesutinka su genderizmo ideologijos postulatais ar įstatymais, yra cenzūruojami, griežtai baudžiami, šmeižiami, niekinami kaip homofobai, transfobai ir kitaip įžeidžiami. Nuomonės laisvė ir moksliniai debatai cenzūruojami. Daugybė homoseksualų ir transseksualų buvo ir tebėra genderzimo ideologijos judėjimo aukos. LGBTI grupėms pasiduoda netgi žiniasklaida, kadangi bijo ekonominių pasekmių, kurios gali kilti išreiškus nepritarimą genderizmo ideologijos lobizmui.

b) Įstatymai, eufemistiškai pristatomi kaip nukreipti „prieš diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, tapatybės ar lyties arba seksualinių bruožų raiškos“ bei „už socialinę lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų, translyčių ir interseksualų lygybę“ realybėje yra bandymai įtvirtini monolitinį mąstymą klausimais, kuriais turėtų būti palikta nuomonės ir diskusijų laisvė. Pavyzdys yra Ispanijos „LGBTI įstatymas“, kurio priėmimą skatino politinę kairę atstovaujanti partija Podemos. Įstatymas siekia taikyti ekonomines sankcijas, įkalinimo ar kitas bausmes už nepritarimą genderizmo ideologijos judėjimo požiūriui į vaikų lyties disforijos gydymą. Atkreiptinas dėmesys, kad dabar kai kurie iš šių gydymo būdų yra laikomi smurtu prieš vaiką net ir tokiose šalyse, kurios ilgą laiką juos taikė. Šie įstatymai taip pat siūlo privalomai nepilnamečiams diegti seksualinės įvairovės, šeimų įvairovės bei lyties disforijos supratimą. Jie nori puoselėti asmens galimybę be suvaržymų pasirinkti lytį net ir tada, kai kalbama apie 5-8 metų vaikus. Ši pseudo mokslinė indoktrinacija yra tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus priešingybė. Šios vertybės nėra nei diskriminacinės, nei smurtinės, jos tiesiog skiriasi nuo tų, kurių nori genderizmo ideologijos šalininkai.

4. Tarptautinė konferencija apie gender, lytį ir švietimą atskleidė tiesą apie sudėtingus dalykus, susijusius su realių ir konkrečių žmonių skausmu ir patirtimis. Esame tikri, kad tiesa padės palengvinti kančią. Norime apginti vaikų teisę nebūti manipuliuojamiems genderizmo ideologijos. Norime apginti tėvų teisę laisvai auklėti savo vaikus. Ir norime apginti mokslininkų teisę ir atsakomybę dirbti ir dalintis savo atradimais be užtildančių įstatymų* suvaržymų. Šie mokslininkai dirba savo darbą ir ieško tiesos. Genderizmo ideologija nėra vienintelis būdas gilintis į lyties disforiją ir kitas su žmogaus seksualumu susijusias problemas. Prisidengdami problemų sprendimu genderizmo ideologijos šalininkai siekia primesti ideologines šaknis turinčią viziją.

5. Atvirai smerkiame genderizmo ideologijos lobizmo strategiją, apimančią apgaulę ir prievartą. Dar labiau kelia nerimą, kai ši darbotvarkė saugoma įstatymais, įteisinančiais persekiojimą ir žodžio laisvės ribojimą, draudžiančiais sveikatos specialistams išsakyti jų mintis ar gydyti pacientus, bei mokyklose primetančiais klaidingą seksualumo viziją. Dar blogiau, svarstomi teisės aktai, kurie įteisintų su genderizmo ideologija nesutinkančių tėvų persekiojimą. Šių grėsmių akivaizdoje, I-oji tarptautinė konferencija apie gender, lytį ir švietimą išsaugo tikėjimą tiesos, mokslo, demokratijos ir žodžio laisvės neįveikiamumu.

6. Galiausiai, kreipiamės į pilietinę visuomenę ir skatiname organizacijas bei individus aktyviai ginti tuos, kuriuos cenzūruoja genderizmo ideologijos judėjimas. Naudodamiesi sveikos demokratijos suteikiamais įrankiais visi gali būti žodžio laisvės sargais. Tai yra būtina siekiant, kad nevešėtų tironiški genderizmo ideologijos bruožai. Pagaliau, būtina reikalauti pagarbos tiems, kurie kenčia, ir garantuoti laisvę tiems, kurie pastariesiems gali padėti.

* Turimas omenyje Ispanijos LGBTI įstatymas Ley Mordaza, varžantis tėvų teises auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, draudžiantis kritikuoti genderizmo ideologiją ir numatantis griežtas sankcijas tiems, kurie bet kokiomis formomis išreiškia nesutikimą su šios ideologijos postulatais.

 

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.