img

ŠMM apie LGBT propagandą Lietuvos mokyklose

ŠMM apie LGBT propagandą Lietuvos mokyklose

Lietuvos mokyklose galima daryti ką nori ir vaikams, be tėvų žinios, skiepyti kokias tik nori idėjas. Tad Austėjos Landsbergienės vadovaujama Karalienės Mortos mokykla, surengusi pradinukams pamokas su pasakomis iš knygos, kurioje atvirai brukama seksualinių mažumų judėjimo ideologija, nesulauks jokios atsakomybės ir ministerijos reakcijos.

Kaip rašėme, Tolerantiško jaunimo asociacija pasiskelbė žygiuojanti per Lietuvos mokyklas, kur pradinukams seks pasakas, brukančias seksualinių mažumų judėjimo, vadinamojo genderizmo, ideologiją. Ir daroma tai tėvų net neinformavus, kokio turinio „pamokėlė“ vyks mokyklose, neatsiklausus jų nuomonės, negavus sutikimo.

Pirmoji šio „žygio“ vieta, kaip paaiškėjo, buvo A. Landsbergienės vadovaujama Karalienės Mortos mokykla. Taip vadinamas tolerantiškas jaunimas skaitė vaikams pasakas iš knygos „Gintarinė širdis“. Ši knyga turi įprastoms pasakoms nebūdingų elementų – joje jau pirmoje pasakoje atvirai brukama LGBT seksualinių mažumų judėjimo ideologija. To neslepia ir pati Tolerantiško jaunimo asociacija, kuri šią knygą apibūdina kaip tokią, kurioje kalbama apie „šeimas sukuriančius tos pačios lyties asmenis“.

Toks agresyvus genderizmo idėjų propagavimas papiktino europarlamentarą Valentiną Mazuronį. Jis raštu kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, prašydamas įvertinti situaciją. Ar Tolerantiško jaunimo asociacija turi teisę pradinėse mokyklose pradinukams sekti tokio turinio pasakas? Juo labiau kad knygos leidėjas – Lietuvos edukologijos universitetas – 2014 m. kovą patvirtino taip nemanąs ir pats sustabdė šios knygos platinimą, ją pavadinęs „žalinga bei primityvia ir angažuota homoseksualizmo propaganda“.

Praėjusią savaitę V.Mazuronis paskelbė gavęs Švietimo ir mokslo ministrės J.Petrauskienės raštą, kuriame, anot jo, „oficialiai pareiškiama, jog ministerija nekontroliuoja ir nesikiša į tai, kas vyksta mokyklose“.

„Vadovaujantis įstatymais, darytina išvada, jog atsakomybė už konkrečių renginių toje ir kitose mokyklose organizavimą bei turinį deleguotina įstaigų steigėjams (savininkams) ir vadovams“, – rašo ministrė.

A. Mazuronio teigimu, daugiau nei keista, kad Švietimo ir mokslo ministrei faktas apie homoseksualizmo propaganda persmelktą renginį 1-3 klasių vaikams privačioje mokykloje nepadarė visiškai jokio įspūdžio. Ypač turint omenyje, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos priimtoje išvadoje teigiama, jog knyga, kurios pasakos ir buvos skaitytos A.Landsbergienės mokykloje, yra žalinga nepilnamečiams, todėl rekomenduojama ją platinti specialioje pakuotėje su žyma „N-14“!

„Ar tai reiškia, kad Lietuvos mokyklose galima daryti ką nori, o ministrei tai nė motais? Panašu, kad taip“, – beliko konstatuoti V. Mazuroniui.

šaltinis: „Respublika“

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.