img

Visuomenės nuomonės apklausa dėl lytiškumo ugdymo turinio mokyklose

Visuomenės nuomonės apklausa dėl lytiškumo ugdymo turinio mokyklose

2023 m. spalio 12-21 dienomis visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų nuo 18 m. amžiaus apklausą (N=1001). Respondentai tyrimui atrinkti tikimybinės atrankos principu išlaikant populiacijos proporcijas pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą. Tyrimas atliktas 24 miestuose ir daugiau nei 40 kaimų taikant akivaizdinį interviu.

Kilus diskusijoms dėl 2023 m. rugsėjo 1 d. startavusios Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos (GĮUP) lytiškumo ugdymo dalies turinio, Laisvos visuomenės instituto užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktame tyrime pateikti keturi klausimai šia tema. Siekiant išsiaiškinti gyventojų požiūrio dinamiką, du iš jų atkartojo 2018 m. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA) užsakymu „Vilmorus“ vykdyto tyrimo (N=1000) klausimus. Gilintasi į visuomenės:

a) požiūrį į tėvų galimybę parinkti savo vaikams lytiškumo ugdymo turinį pagal savo įsitikinimus;

b) pritarimą ar nepritarimą nepilnamečiams ugdomai nuostatai atidėti lytinius santykius vėlesniam amžiui, siejant juos su meile, ilgalaikiais santykiais, šeimos kūrimu;

c) pritarimą ar nepritarimą mokinių nuo 7 klasės supažindinimui su kontracepcija;

d) pritarimą ar nepritarimą tam, kad mokyklose būtų ugdoma nuostata, jog homoseksualūs santykiai yra lygiaverčiai vyro ir moters santykiams, siekiant identifikuoti poziciją lytiškumo ugdymo turinio klausimais ir atsekant, kurią tokio ugdymo koncepciją linkstama remti.

Daugiau informacijos pateikta skaidrėse ir gautoje visuomenės nuomonės apklausos ataskaitoje (sekančių puslapių vertimų mygtuką rasite dokumentų apačiose).

 

2023-10 Lytiškumo ugdymo mokyklose ataskaita

 

Visuomenės nuomonės apklausos rezultatai

 

© 2023, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.