img

Europos Tarybos pareigūnas: „nėra teisės į gyvybę iki gimimo“

Europos Tarybos pareigūnas: „nėra teisės į gyvybę iki gimimo“

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Nilsas Muižnieksas atkakliai reikalauja Maltoje įteisinti abortus, kadangi tai – žmogaus teisių ir lygybės klausimas.

„Man iš nuodugnios žmogaus teisių standartų ir ET narėse galiojančios jurisprudencijos analizės akivaizdu, kad neįmanoma užtikrinti moterų teisių, nesudarant joms sąlygų saugiam ir teisėtam abortui“, – rašė N. Muižnieksas.

Maltoje draudžiama atlikti abortus, tačiau ten yra legalūs kontraceptikai, įskaitant ir tokius, kurie gali veikti kaip abortifikuotojai.

„Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos socialinės chartijos normos „reikalauja, kad valstybių įstatymai ir praktikos garantuotų priėjimą prie saugių ir teisėtų abortų“ , – rašė N. Muižnieksas. Jis citavo Socialinių teisių komiteto (angl. European Committee of Social Rights) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus dėl nepakankamai liberalių Italijos ir Lenkijos abortų įstatymų.

„Žinau, kad yra pasisakančių už abortų prieinamumo ribojimą atsižvelgiant į tariamą „prenatalinę teisę į gyvybę“, – pripažino komisaras, – „vis dėlto po nuodugnios analizės, kaip teisė į gyvybę yra interpretuojama esminėse sutartyse, man aišku, kad ši teisė netaikoma iki gimimo ir kad tarptautiniai žmogaus teisių įstatymai ir reguliavimas nepripažįsta prenatalinės teisės į gyvybę.“

„Saugus teisėtas abortas „taip pat yra neatskiriama teisės į sveikatą dalis“, – tvirtino N. Muižnieksas.

N. Muižnieksas įvardino keturis būdus, kaip Malta, jo nuomone, turėtų pasistūmėti su abortais: debatų skatinimas, labai liberalaus abortų įstatymo priėmimas, abortų finansavimas (kad niekam nekiltų rūpesčių pasidaryti abortą dėl finansinės naštos) ir išsamaus lytinio švietimo skleidimas bei prieinamesnė kontracepcija.

„Pirmiausiai politiniai lyderiai ir nuomonės formuotojai turėtų skatinti debatus, kuriuose kiekvienas individas ar organizacija turėtų galimybę išsakyti savo požiūrį nesibaimindama stigmatizavimo ar neigiamų atgarsių. Tai sukurtų sąlygas politikams priimti galiojančių teisės aktų pataisas taip, kad jie atitiktų žmogaus teisių standartus“, – tvirtino N. Muižnieksas. Toliau jis tęsė: „Naujasis įstatymas turėtų užtikrinti abortų ir atitinkamos priežiūros prieinamumą moteriai to norint ankstyvose nėštumo stadijose ir vėliau tam, kad apsaugotų moters sveikatą ir gyvybę bei garantuotų jai laisvę nuo prasto elgesio“. Toliau: jokie „praktiniai, finansiniai ar kitokie barjerai“ neturėtų moterims trukdyti prieinamumo prie aborto procedūros. „Šios priemonės turėtų būti papildytos tokiomis kaip visiškas prieinamumas prie lytinio švietimo ir šiuolaikinės kontracepcijos, taip pat ir todėl, kad jos padeda užkirsti kelią nepageidaujamam nėštumui ir sumažina neplanuotų nėštumų skaičių“, – teigė N. Muižnieksas.

Vis dėlto yra įrodymų, kurie įrodo priešingai: kontracepcija ir švietimas, skatinantis paleistuvavimą, nesumažina abortų.

2017 m. Maltoje įteisintos vienalytės santuokos. 2016 m. Malta tapo pirmąja šalimi Europoje, uždraudusia nepageidaujamo lytinio potraukio tai pačiai lyčiai įveikimo terapiją.

versta iš CoE official demands legalized abortion: no ‘prenatal right to life’

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.